۰
ساعت کاری شعب بانک سپه استان تهران برای مشتریان تا پایان تیرماه به غیر از پنجشنبه از ۶ و ۳۰ دقیقه صبح الی ۱۳ و ۳۰ دقیقه بعدازظهر خواهد بود.
به گزارش اخبار بانك، براساس بخشنامه استانداری تهران و به منظور صرفه جویی در مصرف برق، ساعت کاری واحدهای ستادی بانک در استان تهران نیز از ساعت 6 صبح تا 14 بعدازظهر خواهد بود.
تازه ترین اخبار