۰
چهارشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۴۳
تصویب سود 150 ریالی برای هر سهم

مجمع عمومي بیمه پارسیان برگزار شد

مجمع عمومي عادي سالانة شركت بيمه پارسيان ( سهامي عام )براي سال مالي منتهي به 96/12/30 برگزار شد.
به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومي شركت بيمه پارسيان ،اين شركت بعنوان يك شركت بزرگ بيمه بورسي امسال نيز مجمع عمومي عادي سالانه خود را برگزار و مفاد دستورجلسه ذكرشده در آگهي دعوت به مجمع را كه در جرايد به چاپ رسيده بود به تصويب سهامداران رساند.

در اين مراسم  ابتدا نسبت به انتخاب رئيس مجمع ، ناظران و منشي جلسه اقدام شد و پس از استقرار هيأت رئيسه مجمع و نمايندگان بيمه مركزي  و سازمان بورس و اوراق بهادار در قسمت هيأت رئيسه ، گزارش فعاليتهاي شركت كه نشانگر رشد مناسب و تركيب بهينة پرتفوي ، ايفاي تعهدات قانوني و آئين‌نامه‌اي و همچنين شفافيت صورتهاي مالي در سال 96 بود توسط آقاي اويارحسين نایب رییس هيات مديره ومديرعامل ارائه شد.

در ادامه گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت قرائت و پس از ارائه پاسخ­هاي لازم در مورد بندهاي گزارش حسابرس و بازرس و سؤالات مطروحه ، صورتهاي مالي عملكرد منتهي به 30/12/96 به تصويب رسيد و به ازاي هر سهم معادل 150ريال سود نقدي تقسيم شد.

همچنین مؤسسه حسابرسي بيات رايان بعنوان حسابرس و بازرس قانوني اصلي و مؤسسه حسابرسي آگاهان و همكاران بعنوان حسابرس و بازرس علي البدل براي سال مالي 96 تعيين و روزنامه­ هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد نيز بعنوان روزنامه­هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي­هاي شركت انتخاب شدند.
 
تازه ترین اخبار