۰
شنبه ۹ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۸

بیمه ملت به مجمع می رود

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه ملت برگزار می شود.
بدين‌وسيله از تمامی سهامداران يا نمايندگان قانونى آنان دعوت به عمل مى‌آيد تا در جلسه مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت که راس ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه مورخ 97/04/26 در نشانى تهران - خيابان شيخ بهايى جنوبى- شهرک والفجر- خيابان ايران‌شناسى- خيابان نهم - ساختمان شماره 2 سازمان مديريت صنعتى برگزار مى‌شود، شرکت کنند.
 
سهامداران يا نمايندگان قانونى آنان مى‌توانند از ساعت 8:30 همان روز با ارائه مدارك مربوط به مالکيت سهام و کارت شناسايى معتبر (کارت ملى)؛ و نمايندگان قانونى نيز با ارائه وکالت‌نامه يا معرفى‌نامه معتبر براي دريافت برگه ورود به جلسه به آدرس فوق مراجعه کنند.
تازه ترین اخبار