۰
معاون وزیر اقتصاد میزان بدهی دولت به بانک مرکزی را ۱۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این وزارتخانه قصد دارد اطلاعات بدهی ها را پس از ساماندهی، از حالت محرمانه خارج کند.
آخرین رقم طلب بانک مرکزی از دولت؛ ۱۶۲ هزار میلیارد تومان
به گزارش اخبار بانک، حسین میرشجاعیان در بیست و هشتمین همایش سالیانه سیاست های پولی و ارزی، آخرین رقم طلب بانک مرکزی از دولت را ۱۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: افزایش بودجه جاری دولت ، نشاندهنده شرایط اقتصادی است و حدود 79 درصد اعتبارات هزینه ای در بودجه دارای چسبندگی بسیار است که کاهش آن هزینه های اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد. از این رو، رفع این مساله برای دولت ها بسیار دشوار است.

وی افزود: تراز نبودن بودجه دولت عامل اصلی بدهی است و دست درازی به منابع بانک مرکزی یکی از راهکارهای دولت ها بود که در دولت تدبیر و امید جلو این کار گرفته شد. تا پیش از تصویب قانون رفع موانع تولید، دولت فهم خوبی از بدهی ها نداشت اما با تصویب این قانون، مرکزی در مجموع وزارت اقتصاد به عنوان مرکز مدیریت بدهی ها تشکیل شد که در نخستین اقدام بدهی های دولت را احصا کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: گزارش های این مرکز هر سه ماه یک بار به روز رسانی می شود و با خارج شدن این اطلاعات از حالت محرمانه، فهم عمومی از وضعیت موجود افزایش می یابد که این امر، نخستین گام برای حل مشکلات است.

میرشجاعیان درباره وضعیت انتشار اوراق مشارکت دولتی گفت: بین سال های 92 تا 96 در مجموع 21 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک دولتی منتشر شد که در برخی موارد برای پوشش هزینه های بخش سلامت بود.
 
تازه ترین اخبار