۰
تلفن بانك موسسه اعتباري ملل با شماره هاي جديد و امكانات به روز بانكي به روز رساني شد.
تلفن بانك ملل با شماره هاي جديد و امكانات به روز بانكي
به گزارش اخبار بانك به نقل از روابط عمومي، تلفن بانك موسسه اعتباري ملل با شماره هاي جديد و امكانات به روز بانكي به منظور انجام خدمات غيرحضوري و رفاه حال مشتريان به روز رساني شد.

مشتریان موسسه اعتباري ملل جهت بهره برداري از این خدمت به شعب موسسه مراجعه کنند.
 
تازه ترین اخبار