۰
يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۹

به روز رسانی تلفن بانك موسسه اعتباري ملل

تلفن بانك موسسه اعتباري ملل با شماره هاي جديد و امكانات به روز بانكي به روز رساني شد.
به روز رسانی تلفن بانك موسسه اعتباري ملل
به گزارش اخبار بانک، تلفن بانك موسسه اعتباري ملل با شماره هاي جديد و امكانات به روز بانكي به منظور انجام خدمات غيرحضوري و رفاه حال مشتريان به روز رساني شد.
 
مشتریان موسسه ملل جهت بهره برداري از این خدمت به شعب موسسه مراجعه کنند.
تازه ترین اخبار