۰
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۵

جدول قیمت اوراق تسهیلات مسکن

بانک مسکن آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد.
بانک مسکن قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را بر اساس قیمت‌های شرکت فناوری بورس تهران در تاریخ 1397/3/19 اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.
 
نماد عنوان قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز
95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 639,572 640,080 639,000
95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 640,633 641,111 638,888
95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 639,052 641,185 636,000
95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 631,184 638,001 615,555
95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 614,051 630,000 600,000
95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 638,663 640,011 630,000
95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 635,799 639,001 631,130
95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 639,183 642,000 627,000
96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 650,835 652,000 630,111
96021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 636,500 636,500 636,500
96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 639,091 650,000 630,000
96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 635,658 642,000 620,000
96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 654,072 655,000 638,002
96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 647,950 660,000 637,006
96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 649,805 660,000 633,000
96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 647,542 650,000 641,011
96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 650,652 665,000 641,000
96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 653,907 657,000 637,100
96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 652,012 664,987 635,000
96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 654,413 665,000 641,000
97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 657,724 668,967 645,000
97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 659,478 670,000 651,161
تازه ترین اخبار