۰
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۴

شرایط شکایت کیفری چک بانکی

برای شکایت کیفری چک، شاکی باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ سررسید چک، برای برگشت زدن آن اقدام کند و نیز تا 6 ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت کند.
شکایت کیفری را فقط علیه صادر کننده میتوان مطرح کرد. در فرآیند شکایت کیفری، کسانی که پشت چک را امضا کرده اند، مسئولیتی ندارند. واگذار کردن چک به دیگری، قبل از برگشت خوردن، چک را حقوقی نمی‌کند؛ اما اگر پس از برگشت خوردن، چک را انتقال دهید، چک حقوقی خواهد شد.

مواردی که صادر کننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست؛
 
ثابت شود چک سفید امضا داده شده است.
 
در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد.
 
چک بابت تضمین باشد.
 
وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده است.
 
چک بدون تاریخ یا وعده دار صادر شده باشد.
 
برچسب ها: چک بانکی
تازه ترین اخبار