۱
دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۹

جزییات دستورالعمل جدید ارزی دولت

معاون اول رییس جمهور دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای (۵)، (۶) و (۷) تصویبنامه هیات وزیران درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز را ابلاغ کرد.
جزییات دستورالعمل جدید ارزی دولت
به گزارش اخبار بانک، در بخشی از این ابلاغیه ۱۲ بندی پیرامون ارز حاصل از صادرات آمده است: به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (۹۵ درصد) ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس ارزش مشخص شده به یکی از شکل های زیر یا ترکیبی از آنها استفاده نمایند:
۱- واردات در مقابل صادرات
۲- پرداخت بدهی ارزی خود
۳- فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز
۴- سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها 
تازه ترین اخبار