۰
5 اطلاعیه بانک مرکزی در راستای سیاست‌های اخیر ارزی کشور منتشر شد.
به گزارش اخبار بانک، براساس اطلاعیه شماره 7 بانک مرکزی، در راستای اجرای تصویب‌‌نامه شماره 4353/ ت/ 55300 مورخ 1397.01.22 هیات وزیران مبنی بر تعیین سیاست‌های جدید ارزی، بدین وسیله به اطلاع می‌‌رساند مقررات مربوط به شرایط و نحوه تامین ارز برای ۳۳ مورد نیاز ارزی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

همچنین براساس اطلاعیه 8 بانک مرکزی، در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 1397.01.22 هیات وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله ضوابط فعالیت صرافی‌ها به شرح زیر به اطلاع عموم می‌رسد:

۱. عملیات مجاز صرافی‌ها به شرح زیر است:
- انتقال ارز به دستور هر یک از بانک‌های دارای مجوز ارزی
- خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان
- فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی

۲. تمام صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد.
در ضمن تمام دارندگان ارز به صورت اسکناس می‌توانند نسبت به سپرده‌گذاری آن نزد بانک‌ها اقدام کنند و بازپرداخت سپرده‌های مزبور و سود آنها توسط بانک مرکزی تضمین می‌شود.

در اطلاعیه شماره ۹ بانک مرکزی آمده است؛ در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 1397.01.22 هیات وزیران مبنی بر تعیین سیاست‌های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تامین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور را به شرح زیر به اطلاع عموم می‌رساند:

۱. تامین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفا پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان‌پذیر است.
۲. انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافی‌های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد.
در اطلاعیه شماره ۱۰ بانک مرکزی آمده است؛ در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 1397.01.22 هیات وزیران مبنی بر تعیین سیاست‌های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تامین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را به شرح زیر به اطلاع عموم می‌رساند:
۱. واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی است.
۲. رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حساب های قطعی انجام کار و ارائه تاییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) است.
۳. چنانچه سررسید اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی مدت‌دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش /ثبت شده‌‌اند، بعد از تاریخ 1397.01.21 باشد، تامین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان‌پذیر خواهد بود.
جزییات و ضوابط مربوط به تامین ارز برای واردات کالاها و خدمات خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.
همچنین براساس اطلاعیه شماره ۱۱، در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 1397.01.22 هیات وزیران مبنی بر تعیین سیاست‌های جدید ارزی بدین وسیله نحوه تامین ارز برای حواله‌ها و اعتبارات اسنادی مربوط به قبل از تاریخ 1397.01.21 به اطلاع عموم می‌رسد:
۱. در مواردی که ارز حواله قبل از تاریخ 1397/1/21 توسط بانک مرکزی تامین و حواله صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تامین شده است.
۲. در صورتی که اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل شود، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.
۳. در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله‌ای توسط بانک مرکزی تامین، لیکن حواله صادر نشده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تأمین ارز باید اسناد حمل به بانک عامل ارائه شود و در این صورت، نرخ ارز تامین شده ملاک تسویه خواهد بود.
۴. در صورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور، پذیرش اسناد منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز زمان تامین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.
۵. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور، بانک عامل موظف است ارز مربوطه را به بانک مرکزی برگشت دهد.
۶. تامین ارز بابت باقی‌مانده تمام اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از تاریخ 1397.01.21 به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
جزییات و ضوابط مربوط به تامین ارز برای نحوه تامین ارز برای حواله‌ها و اعتبارات اسنادی طی بخشنامه به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.
تازه ترین اخبار