۰
برخی از موبایل بانک ها تاریخ انقضای 00/01 عابر بانک ها را نمی شناسند.
برخی از موبایل بانک ها تاریخ انقضای 00/01 را نمی‌شناسند
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، با ورود به سال ۹۷ تاریخ انقضای بسیاری از کارت های صادره توسط بانک ها و موسسات اعتباری سال ۱۴۰۰ تعیین شده است.

 به عبارت دیگر اگر کسی کارت عابر بانک خود را در سال ۹۷ دریافت کرده باشد تاریخ انقضای درج شده بر روی کارت احتمالاً سال ۱۴۰۰ درج شده است.

 حال آنکه برخی از همراه بانک ها هنوز تاریخ ۱۴۰۰ را به رسمیت نشناخته و یا امکانات سخت افزاری برای آن تعریف نشده است.

به عنوان نمونه پیش از این اگر برای عملیات کارت به کارت و یا خرید اینترنتی تاریخ انقضای ۹۹ و ۱۲ قابل استفاده بود اما با ورود به سال ۹۷ کارت‌های صادره در این سال باید تاریخ انقضای  00/01 را برای خریدهای اینترنتی و عملیات کارت به کارت در درون آن همراه بانک درج کنند.

این در حالی است که هنوز برخی از بانک ها و موسسات اعتباری، همراه بانک های خود را به روز رسانی نکرده و تا پایان سال ۹۹ تاریخ انقضای کارت را بصورت پیش فرض تعیین کرده اند.

  این بانک ها و موسسات مالی و اعتباری باید همراه بانک های خود را به روز رسانی کرده و عدد 00/01 را نیز در همراه بانک خود درج نمایند تا خریدهای اینترنتی و عملیات کارت به کارت به راحتی صورت پذیرد.
تازه ترین اخبار