۰
بانک ایران زمین در سال 95 ، زیان میلیارد تومانی خود را سبک کرده و این رقم را به 6 میلیارد تومان رسانده و با این اقدام توانست در آستانه خروج از زیان خالص و عملکردی قرار بگیرد.
گزارش عملكرد بانك ايران زمين در سال ٩٥/ كاهش چشمگير زيان
به گزارش اخبار بانك، سپرده جمع آوری شده بانک ایران زمین در سال 95 بالغ بر 152 هزار و 314 میلیارد ریال بوده و نسبت به سال  94  که توانسته بود حدود 108 هزار و 675  میلیارد ریال  سپرده جمع کند بالغ بر  40 درصد رشد را تجربه کرده است . 

بر اساس این میزان سپرده بانک ایران زمین 17 هزار میلیارد ریال سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کرده تا تمامی سپرده های  مردم نزد این  بانک ، توسط بانک مرکزی تضمین شده باشد.

بر اساس این گزارش ، در سال 95 بدهی بانک ایران زمین به بانک مرکزی همانند سال 94  صفر بوده و بدهی به سایر بانکها نیز با کاهش 91 درصدی از مبلغ 4هزار و 508 میلیارد ریالی به9 رقم 411 میلیارد ریال رسید. 

بانک ایران زمین در سال 95 اعلام کرده است که برای هر سهم 15 ریال زیان ساخته است . اما این مساله زمانی دارای اهمیت است که بدانیم زیان سال 94 این بانک برای هر سهم معادل 443 ریال بوده و این شرکت از این زیان 3 رقمی ، در آستانه خروج از زیان دهی قرار گرفته است . 

بر این اساس در سال 94 این بانک  مبلغ یک هزار و 773 میلیارد ریال زیان خالص ساخته بود که در سال 95 این زیان را به 61 میلیارد ریال رساند . 

جمع درآمدهای مشاع بانک در سال 95 حدود 24 هزار و 747 میلیاردرریال و جمع درآمدهای غیرمشاع بانک  نیز سه هزار و 568 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 94 بالغ بر 1859 درصد رشد داشته است ؛ هرچند در مجموع درآمد بانک کاهش 36 درصدی داشته است . 

تسهیلات پرداختی بانک در سال 95 بیش از 22 هزار و میلیارد ریال برآورد شده که از این محل حدود 6هزار میلیارد ریال عایدی نصیب بانک شده است . سرمایه گذاری بانک نیز در سهام و اوراق بهادار  حدود 2 هزار و 799 میلیارد رریال محاسبه شده است . 

در نهایت اینکه موجودی نقد بانک در پایان دوره سال 95 معادل یک هزار و 340 میلیارد ریال  بوده که نسبت به پایان سال 94 بیش از 75 درصد رشد داشته است
تازه ترین اخبار