۰
بیمه اتکائی امین امروز اعلام کرد ،بيمه مرکزي نسبت توانگري مالي بيمه این شرکت بیمه ای را را معادل 1,592 درصد (سطح يک) مورد تأييد قرار داد.
به گزارش اخبار بانک، بیمه اتکائی امین امروز اعلام کرد ،بيمه مرکزي طي نامه شماره 96/402/125244 مورخ 1396/12/21 نسبت توانگري مالي بيمه اتکايي امين را معادل 1,592 درصد (سطح يک)  مورد تأييد قرار داد.

1,592 درصد بالاترين امتيازي است که در سال جاري توسط بيمه مرکزي به شرکت هاي بيمه مستقيم و اتکايي داخلي اعطا کرده است.

این شرکت بیمه اتکائی اعلام کرد ،  در 5 سال گذشته نيز بيمه اتکايي امين همواره بالاترين امتياز و رتبه توانگري را در بين شرکتهاي بيمه مستقيم و اتکايي کشور اخذ کرده است.
 
تازه ترین اخبار