۰
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۶

تاخیر واریزی های ساتنا و پایا به نفع بانک ها شد

تاخیر واریزی های سامانه‌های ساتنا و پایا در بانک ها و موسسات اعتباری به نفع آنها تمام شده است.
تاخیر واریزی های ساتنا و پایا به نفع بانک ها شد
به گزارش خبرنگار اخبار بانک، بیش از یک ماه است که بانک مرکزی اصلاحات اساسی را در واریزی های خدمات الکترونیک شبکه بانکی انجام داده است.

 از جمله این اصلاحات اساسی تسویه واریزی‌های دستگاه پوز است که با تأخیرهای بین ۵ تا ۲۴ ساعت به حساب پذیرنده دستگاه واریز می‌شود.

 همچنین سامانه‌های ساتنا و پایا نیز با تأخیرهای گاها تا ۲۴ ساعت به حساب مقصد واریز می شود.

 پیش از این استفاده از سامانه پایا در حدود ۲ تا ۳ ساعت و سامانه ساتنا کمتر از نیم ساعت مبلغ واریزی را از یک بانک به بانک دیگر انتقال می داد.

 حال آنکه با تاخیرهای به وجود آمده مشتریان در بانک ها و موسسات اعتباری ناچارند از چک های بین بانکی و بانکی استفاده می کنند.

پیش از این سامانه‌های ساتنا و پایا بدون هزینه در شبکه بانکی انجام می گرفت و مشتریان از آن رضایت کامل داشتند.

 حال با تأخیر واریز ها در سامانه های ذکر شده مشتریان از چک های بین بانکی و بانکی با کارمزد ۵ هزار تومانی استفاده می‌کنند.

یعنی مشتری ناچار است برای انتقال مثلاً ۲۰ میلیون تومان از یک بانک به بانک دیگر الزاما از چک بین بانکی استفاده کند که این اقدام منجر به تحمیل هزینه برای مشتری خواهد شد.

به این ترتیب می توان گفت از تاخیر واریزی های ساتنا و پایا در سامانه های بانک مرکزی بانک ها و موسسات اعتباری بیشترین سود را برده و از این راه کارمزدهای بسیاری را از مشتریان اخذ نموده اند.
تازه ترین اخبار