۱
درآستانه برگزاری مجمع امروز بانک دی که از ۳۰ تیر سال گذشته با توقف نماد روبرو است، این بانک وابسته به بنیاد شهید از زیان سنگین ۱.۳ هزار میلیارد تومانی و ۲۱۱ تومانی هر سهم سال مالی قبل خبر داد.
به گزارش اخبار بانک، بانک دی که از 30 تیر سال گذشته با توقف نماد روبرو است ، ساعت 14 امروز اقدام به برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده در پژوهشگاه صنعت نفت می کند تا طبق مجوز بانک مرکزی ، صورت های مالی اسفند 95 تصویب شود.

در این میان، "دی" امروز گزارش فعالیت هیئت مدیره و صورت های مالی 12 ماهه سال گذشته را در کدال منتشر کرد تا مشخص شود این بانک 640 میلیارد تومانی وابسته به بنیاد شهید در برابر پیش بینی سود 275 ریالی هرسهم ، زیان سنگین 2 هزار و 109 ریالی را محقق کرده باشد که معادل 1.3 هزار میلیارد تومان و دو برابر سرمایه اسمی است.

 این درحالی است که بانک دی در مدت مشابه سال قبل و بدون لحاظ سرمایه جدید، به ازای هر سهم 330 ریال سود محقق کرده بود.


تازه ترین اخبار