۰
داشتن مانده حساب بالا در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری شرط ارائه اسکناس نو به مشتریان است.
مانده حساب بالا شرط ارائه اسکناس نو به مشتریان!
به گزارش خبرنگار اخبار بانک، همه ساله در انتهای اسفند ماه بسیاری از مشتریان در بانک ها و موسسات اعتباری به دنبال دریافت اسکناس نو هستند.

 بانک مرکزی نیز اخیراً اعلام کرده است که از تاریخ بیست و یکم اسفند ماه سال جاری اسکناس نو را در شعب منتخب بانک ها توزیع می کند.

 اما توزیع اسکناس نو متاسفانه توسط بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری به خوبی صورت نگرفته و معمولاً به مشتریان خوب و دارای مانده بالا تعلق میگیرد.

به عبارت دیگر شعبات بانک ها هنگامی که سهمیه اسکناس نو به دستشان می رسد طی تماس با مشتریان خوب و مانده بالا از آنها دعوت می کنند که اسکناس‌های نوی خود را تحویل بگیرند.

حال آنکه اگر مشتری مانده کمی داشته باشد با مراجعه به شعبه با جواب اینکه هنوز اسکناس نو به شعبه نرسیده مواجه می‌شود.

البته در این میان برخی بانک ها و موسسات اعتباری نیز هستند که با توزیع اسکناس نو بین همه مشتریان دارای مانده و زیاد کم سعی در برقراری بیشتر عدالت دارند.

 بانک مرکزی همه ساله در هنگام توزیع اسکناس نو روش مشخصی برای شعبات ارائه کننده دیکته نکرده و معمولاً بانک ها و موسسات اعتباری بنا به سلیقه خود اسکناس نو را بین مشتریان خود تقسیم می کنند.

 در این میان متاسفانه عدم توزیع مناسب اسکناس نو توسط شعبات منتخب منجر به ایجاد بازار سیاه و فروش اسکناس نو طی روزهای منتهی به سال جدید می‌شود.
تازه ترین اخبار