۰
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۵

نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸

نمایشگاه خودرو هند با حضور برترین شرکتهای خودروسازی دنیا در شهر دهلی نو کشور هند برگزار شد.
نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸
مشرق: نمایشگاه خودرو هند با حضور برترین شرکتهای خودروسازی دنیا در شهر دهلی نو کشور هند برگزار شد.
 
نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸
(Renault's Reon)طرح مفهومی رنو

نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸
خودروی هندی "ماهیندرا" (Mahindra)
 
نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸
کیا نیرو 2018
 
نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸
(Renault Trezor)طرح مفهومی رنو

نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸
(Future S) طرح مفهومی سوزوکی

نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸
(Renault Trezor)طرح مفهومی رنو

نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸
(Renault's Reon)طرح مفهومی رنو

نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸
(Future S) طرح مفهومی سوزوکی
 
نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸
نمایشگاه خودروی هند 2018
 
نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸
موتور مسابقه ای جدید هوندا
 
نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸
نمایشگاه خودروی هند 2018
 
نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸
خودروهای کلاسیک هندی

نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸
خودروهای کلاسیک هندی
 
نمایشگاه خودروی هند ۲۰۱۸
نمایشگاه خودروی هند 2018
تازه ترین اخبار