۰
۱
دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بانک پاسارگاد
 
(شرکت سهامی عام)
 
شماره ثبت: 254300 و شناسه ملی:10102946956
 
به آگاهی سهامداران محترم بانک پاسارگاد می رساند؛ به منظور تکمیل اعضای هیأت مدیره وفق ماده 58 اساسنامه جهت باقی مانده مدت تصدی، سهامدارانی که داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک می باشند، می بایست بر اساس مواد 61 و 62 اساسنامه، حداقل چهار ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی، اعلام داوطلبی خود را که به تأیید کتبی حداقل پنج درصد از دارندگان سهام بانک رسیده به همراه مشخصات کامل خود حداکثر تا تاریخ 1396/12/26 به آدرس قانونی بانک واقع در تهران، خیابان ولی عصر، خیابان میرداماد غربی، شماره 430، دفتر مدیرعامل ارسال نمایند تا پیگیری لازم جهت اخذ تأیید صلاحیت آنان از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.
 
هیأت مدیره بانک پاسارگاد
 
مشاهده نظر مخاطبان
Romania
بانک پاسارگات چرا نمات بانکت را بات نمی کنی فکر نکنی که سهامدارات ازت میگذرنت
تازه ترین اخبار