۰
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۳

حداقل و حداکثر عیدی ۹۷ کارگران مشخص شد

حداقل و حداکثر عیدی کارگران برای سال آینده ۱.۸۵ و ۲.۷۸ میلیون تومان تعیین شد.
حداقل و حداکثر عیدی ۹۷ کارگران مشخص شد
حداقل عیدی کارگران با توجه به حقوق و مزایای سال جاری، ۱.۸۵ میلیون تومان و حداکثر ۲.۷۸ میلیون تومان برای سال۹۷ است.

تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار موظف به پرداخت عیدی و سنوات به هر یک از کارگران هستند که مبنای محاسبه آن یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد بعنوان عیدی و پاداش است و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز کند.

 با توجه به حقوق و  مزایای سال 96 ،حداقل عیدی کارگران در سال آینده یک میلیون و 850هزار تومان و حداکثر عیدی آنها 2میلیون و 780 هزار تومان برای است.
 
 
کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟
تازه ترین اخبار