۰
بیمه اتکائی امین به صورت مستقیم از طریق بیمه البرز و قرارداد مازاد خسارت این شرکت بیمه ای و همچنین از طريق قراردادهای بیمه مرکزی در اين خسارت مشارکت دارد.
سهم بیمه اتکائی امین در پرداخت خسارت نفتکش سانچی
شرکت بیمه اتکایی امین اعلام کرد که  آمادگی دارد تا پس از بررسی و تایید گزارش کارشناسی خسارت، در اسرع وقت سهم خود از خسارت بدنه و ماشین آلات نفتکش را پرداخت کند.

این شرکت به صورت مستقیم از طریق بیمه البرز و قرارداد مازاد خسارت این شرکت بیمه ای و همچنین از طريق قراردادهای بیمه مرکزی در اين خسارت مشارکت دارد.

گفتنی است بیمه اتکائی امین اعلام کرده  که با توجه به برخورداری شرکت از پشتوانه مناسب ذخایر خسارتهای معوق و احتساب IBNR  45% در ذخایر سال مالی منتهی به 31/06/1396 احتمال کاهش در سود پیش بینی شده بیمه اتکایی امین برای سال مالی منتهی به 31/06/1397 به دليل پرداخت سهم خسارت فوق متصور نمی باشد.

این شرکت بیمه اتکائی همچنین تصریح داشته ، با توجه به افزایش توان صنعت بیمه در سالهای اخیر، به نظر می رسد در صورتیکه درصد بیشتری از بیمه بدنه و ماشین آلات شرکت ملی نفتکش در داخل کشور پوشش داشت، صنعت بیمه کشور برای جبران خسارت فوق با مشکلی مواجه نمی شد.
تازه ترین اخبار