۰

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، جدول رده بندی باکیفیت و بی‌کیفیت‌ترین خودروهای تولید داخل را منتشر نمود.

جدول شماره 1:

باکیفیت و بی‌کیفیت‌ترین خودروهای تولید داخل


جدول شماره 2:

باکیفیت و بی‌کیفیت‌ترین خودروهای تولید داخل

تازه ترین اخبار