۰
۱
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران با حضور 90.17 درصد سهامداران و تصویب 600 میلیارد تومان افزایش سرمایه برگزار شد.

به گزارش اخبار بانک، این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده سهامداران و به منظور توسعه و بهسازی فعالیتها، اصلاح ساختارهای کسب‌وکار و ساختارهای مالی و حفظ و گسترش سودآوری شرکت تصویب شد .

با تصویب این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت مخابرات ایران از شش هزار میلیارد تومان به شش هزار و ششصد میلیارد تومان افزایش یافت.

این آورده از محل 30 درصد سود توزیعی سال 94 تأمین شده است که حداکثر طی دو سال به سرمایه شرکت مخابرات ایران افزوده خواهد شد.

برات قنبری؛ رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در این مجمع ابراز امیدواری کرد: با طرحهای توسعه‌ای این شرکت، درآمد مخابرات در سال 96 از محل دیتا و مکالمه صوتی، افزایش یابد.
مشاهده نظر مخاطبان
بازنشسته مخابرات
اساسا" سرمایه گذاری خوب است .واگر در بخش ملی باشد مطلوبتر! اما هرنوع سرمایه گذاری عدالت وسعادت انسانها وکشور را در برندارد .در سال 92بخشنامه بازنشستگی ابلاغ وقریب 9000 نفر با پاداش تشویقی تا مبلغ 100 میلیون تومان سقف مربوطه از کارکنان ش رکت مخابرات در سراسر کشور بازنشسته شدند .در این طیف مدیران واعضاء هیئت مدیره استانها ومعاونت های مدیرعامل در سطح کشور نیز بودند با مدارک تحصیلی لیسانس وبالاتر که بازنشسته شدند .وعلاوه بر پاداش مصوب وزارت کار نقدا"پرداخت گردید .با استفاده از این بخشنامه در سال 96 نیز چندین نفر از ایشان که هنوز نرفته بودند با دریافت پاداش تشویقی نیز بازنشسته شدند .اما از ابتدای سال 95 این مصوبه علیرغم تصویب هیئت مدیره اسبق با رویکار آمدن مدیر عامل جدید واجرای برنامه ابتر رهنگاشت برای سایر همکاران ابلاغ واجرا نشد .وهم اینک قریب 2 سال است از فروردین 95 تا دی ماه 96 هماکران دارای مدارک تحصیلی لیسانس وبالاتر هنوز منتظران ابلاغ واجرای بخشنامه هستند .مزید اطلاع است با تاخیر وعدم ابلاغ بخشنامه مصوب اردیبهشت 95 واجرای آن هر روز همکاران تبعات آن را تحمل می نمایندو برخی به لقاء ا.. می پیوندند.برخی به علت مشکلات وبیماری وشرایط خانوادگی از شرکت جدا می شوند .وبرخی هم می مانند وبا افزایش سن وسابقه خدمت مشمول کسر میزان پاداش تشویقی می شوند .این است نتیجه رویکرد هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران طی دو سال 95 و96 که مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اجرا نموده است. !!همه همکارن این نوع مدیریت را بی عدالتی محض می دانند. .شایان ذکر است فقط برای کارکنان زیر دیپلم ودیپلم اجرا می شود .ومن نیز مبتلابه این تبعیض شدم واز دریافت یک ریال به عنوان پاداش بازنشستگی تشویقی به علت داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس محروم شدم ..اگر نظر ایشان برگشت امید است وزارت کار این درد دل را بشنود واعلام نظر نماید که ایا پرداخت 30 ماهه پاداش تشویقی مصداق عرف کارگاه نیست! ایا تصویب وعدم ابلاغ واجرای سلیقه ای مصوبه هیئت مدیره عذالت است! از ما که گذشت خدایا با نظر رحیمانه ات سایر همکاران وخانواده های ایشان را دریاب.!التماس دعا!واز مدیر عامل جدید درخواست می نمایم ( هرکه هست) با تعهد واخلاص بیشتری به خدمات همکارانی که در مرز بازنشستگی هستند بنگرد وایشان را مشمول این پاداش قرار دهد وگره از کار ایشان بازنماید .ومن به علت کثرت بیماری ومشکلات روحی وخانوادگی عمری نخواهم داشت تا شاهد این عنایت باشم .
تازه ترین اخبار