۰
اخبار بانک: حلقه جابجایی مدیران به شرکت های کارگزاری رسید تا در این میان مدیرعامل فعلی کارگزاری بانک کشاورزی با پست خود در دو دوره 4 و 3 ساله خداحافظی کند.
مدیرعامل بزرگترین کارگزاری بازار سرمایه تغییر کرد
به گزارش اخبار بانک، جدیدترین تحولات مدیریتی در شرکت های کارگزاری نشان می دهد مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی که بزرگترین کارگزاری بازار سرمایه بشمار می آید، هم تغییر کرده است.

بدین ترتیب،باحکم مرتضی شهید زاده مدیرعامل بانک کشاورزی،حسین خزلی خرازی پست مدیریت عاملی کارگزاری وابسته به این بانک دولتی را که در دو دوره 4 و 3 ساله طی سال های 83 تا 87 و اسفند سال 93 تاکنون به وی منصوب بود، به حامد فلاح جوشقانی داد.

بنابراین گزارش،فلاح پیش از این مدیر کارگزاری بانک دی بود.

تازه ترین اخبار