۰
اخبار بانک: امروز دو یکی از دو زیرمجموعه مهم و حاضر در بورس بانک ملی ایران اقدام به عرضه بلوکی می کند.
عرضه بلوکی یکی از دو زیرمجموعه مهم بورسی بانک ملی
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی معروف به "وبانک " که 12 آذر در چهارمین مرتبه قادر به فروش 15.8 درصدی سهام دشت مرغاب شده بود ، امروز شاهد عرضه از سوی یکی از زیرمجموعه های بانک ملی ایران یعنی سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ خواهد بود.

به این ترتیب، "وتوسم" 533 میلیون سهم "وبانک" را به قیمت پایه هر سهم 1966 ریال روانه میز فروش بورس می کند تا در صورت فروش از ترکیب سهامداری مالک اصلی خود خارج شود.

در ترکیب سهامداری "وبانک"،بانک ملی با بیش از 68 درصد حضور دارد و در ترکیب سهامداری "وتوسم" نیز "وبانک" 63 درصد را دارا است.

تازه ترین اخبار