۰
اخبار بانک: شعب بانک کشاورزی در اجرای دستورالعمل بانک مرکزی و طرح ضربتی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، با گذشت تنها ۵ روز از آغاز طرح، بیش از ۱۸۹ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۸۱۱ نفر از متقاضیان پرداخت کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، شعب بانک کشاورزی در اجرای دستورالعمل بانک مرکزی و طرح ضربتی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، با گذشت تنها ۵ روز از آغاز طرح، بیش از ۱۸۹ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۸۱۱ نفر از متقاضیان پرداخت کرده اند.

بیشترین آمار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بر اساس اولویت در استان های محروم و کمتر برخوردار بوده است.
تازه ترین اخبار