۰
اخبار بانک:شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهي به تیرماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۷ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ در خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۹ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

این شاخص در تیرماه ۱۳۹۶ به عدد 239.7 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزايش داشته است.

خلاصه نتايج شاخص بهای توليدكننده در ايران تیرماه ۱۳۹۶
تازه ترین اخبار