۰
چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲۵
اختصاصي/تغييرات جديد در شبكه بانكي كشور

هيات مديره بانك شهر تائيد شد؛ خسرو خواجه حسني به هيات مديره بانك ملي رفت

اختصاصي: بر اساس این گزارش، خامی، هادیان و بیرانوند از مدیران بانک سرمایه در زمان مدیریت عاملی غلامرضا حاجی زاده در این بانک بودند که با انتصاب حاجی زاده به عنوان مدیرعامل بانک شهر، آنها نیز بانک سرمایه را ترک و به بانک شهر رفتند.
هيات مديره بانك شهر تائيد شد؛ خسرو خواجه حسني  به هيات مديره بانك ملي رفت
به گزارش اخبار بانك، پس از گذشت چند ماه از تغييرات در بانك سامان بانك مركزي بالاخره چند نفر از از اعضاي هيات مديره اين بانك را كوچكتر كرد. در حال حاضر تنها اله وردي رجايي سلماسي و رضا کريشچي خياباني در هيات مديره باقي مانده اند.
از سوي ديگر با وجود اينكه طبق ماده ۲۴ اساسنامه بانك كشاورزي كه مي گويد مدير عامل و ساير اعضاي هيات مديره د مدت تصدي خود نمي‌توانند هيچگونه فعاليت بازرگاني يا شغل دولتي ديگري داشته باشند . همچنان محمد رضا فرزين معاون وزير اقتصاد در هيات مديره اين بانك مشغول به كار است.
از سوي ديگر نام سيد مجتبي فهيم هاشمي هم از بانك تجارت در ليست مديران تائيد شده بانك مركزي نيست.اما نام وي در سايت بانك تجارت وجود دارد.
اما پس از ماهها سردرگمي در بانك شهر هيات مديره اين بانك راي اعتماد از بانك مركزي گرفت
مرتضي خامي ،خيراله بيرانوند  و عليرضا هاديان همداني به جمع مديران تائيد صلاحيت بانك مركزي پيسوتند.
به گزارش اخبار بانك، خامی، هادیان و بیرانوند از مدیران بانک سرمایه در زمان مدیریت عاملی غلامرضا حاجی زاده در این بانک بودند که با انتصاب حاجی زاده به عنوان مدیرعامل بانک شهر، آنها نیز بانک سرمایه را ترک و به بانک شهر رفتند.
همچنين خسرو خواجه حسني هم به جمع هيات مديره بانك ملي پيوسته است. وي پيش از اين مدیر امور شعب شرق کشور بانك ملي بود. 

تازه ترین اخبار