۰
اخبار بانك: بیمه دانا طی ۹ ماهه اول سال جاری مبلغ ۴۴ میلیارد ریال خسارت را در رشته بیمه های مهندسی پرداخت کرد .
بیمه دانا بیش از ۴۴ میلیارد ریال خسارت مهندسی پرداخت کرد
به گزارش «اخبار بانك»، منصور حسینی مدیر بیمه های مهندسی و مسوولیت این شرکت با تشریح خسارات پرداختی این مدیریت در طول۹ ماهه اول سال جاری گفت: بر اساس استخراج آمار از سیستم نرم افزاری شرکت، از کل رقم پرداختی ۴۴/۷۹۸/۴۰۸/۴۵۴ ریال در بیمه های مهندسی، مبلغ ۱/۹۲۷/۷۲۲/۴۵۴ ریال مربوط به شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان، مبلغ ۴۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مربوط به قرارداد شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و مبلغ ۱/۶۷۰/۶۸۶/۰۰۰ ریال مربوط به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی است .

همچنین بیمه دانا در بیمه های انرژی نیز مبلغ ۲۴/۳۵۰/۸۶۱/۴۲۴ ریال بابت خسارات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران پرداخت شده است .

حسینی در پایان نسبت خسارت این مدیریت در سال جاری را ۶۹ درصد اعلام کرد .

این گزارش می افزاید: نسبت خسارت بیمه دانا از فروردین لغایت بهمن ماه سال ۱۳۹۳ در رشته های مهندسی حدود ۷۷ درصد، پول ۲۳ درصد، انرژی ۲۸ درصد، اسب ۵۱۶ درصد، دام های کوچک و پرندگان ۶۱ درصد و بیمه مسوولیت حدود ۷۷ درصد بوده است .
تازه ترین اخبار