۰
اخبار بانک: بیمه مرکزی اعلام کرد که بیمه دانا مشمول کسری سپرده بانکی است و تا پایان سال 94 مهلت دارد این مغایرت را رفع کند.
" صادق " دوباره تذکر گرفت/ بیمه دانا كسري سپرده بانكي دارد
به گزارش «اخبار بانک»، گزارش نظارت بر عملكرد سرمايه گذاري شركت هاي بيمة بازرگاني مطابق با ماده (۱۵) آيين نامه سرمايه گذاري موسسات بيمه در جلسه شوراي عالي بيمه بررسي شد.

روابط عمومي بيمه مركزي اعلام کرد که، در اين گزارش عملكرد هر يك از شركت‌هاي بيمه از حيث رعايت نصاب سپرده گذاري در بانك ها، سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس و همچنين سرمايه گذاري در املاك و دارائي هاي ثابت بررسي گرديد.

شوراي ‌عالي بيمه به استناد گزارش بيمه مركزي از عملكرد شركت‌هاي بيمة معلم، نوين، ميهن، اتكايي امين، ما، آسيا، متقابل كيش و متقابل اطمينان متحد قشم كه كليه سرمايه‌گذاري‌هاي خود را در چارچوب مفاد آيين‌نامه انجام داده بودند، تقدير كرد و اين موضوع به اين شركت ها ابلاغ شد.

شوراي عالي بيمه همچنين مقرر كرد به ساير شركت هاي بيمه كه نصاب هاي مقرر در آيين نامه مذكور را رعايت نكردند تذكر لازم حسب مورد به مدير عامل و اعضاي هيأت مديره داده شود تا در مهلت مشخصي نسبت به رفع كسري يا مازاد نصاب سرمايه گذاري خود طبق مقررات اقدام كنند.
تازه ترین اخبار