۰
شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۳۹

بيمه آسيا سود 8 توماني پيش بيني كرد

بيمه آسيا براي هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ با سرمایه ۳۰۰ر۲ میلیارد ریال مبلغ ۸۱ ریال سود پيش بيني كرد.
بيمه آسيا سود 8 توماني پيش بيني كرد
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانك، مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۵ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰ر۲ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت افزایش یافت. 

اين  شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ را با سرمایه ۴۵۵ میلیارد ریال در تاریخ‌های ۰۵/۱۲/۹۱ و ۲۹/۰۱/۹۲ (حسابرسی‌شده) مبلغ ۴۱۰ ریال و با سرمایه ۳۰۰ر۲ میلیارد ریال در تاریخ‌های‌ ۲۹/۰۱/۹۲، ۰۱/۰۵/۹۲ و ۱۲/۰۸/۹۲ مبلغ ۸۱ ریال اعلام كرده بود. 

گفتني است بيمه آسيا مبلغ (۱۳۹،۸۱۲) میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ (۶۰ ) ریال) تعدیلات سنواتی شناسایی كرده است.

تازه ترین اخبار