۴
۲۷۲
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۷
همه چيز درباره سهام عدالت و نحوه دريافت آن

براي دريافت سهام عدالت چه بايد كرد؟

بسياري از مردم يا هنوز سهام عدالت دريافت نكرده اند و يا دعوتنامه برايشان ارسال نشده است.براي همين بهتر است اين متن را مطالعه كنيد.
براي دريافت سهام عدالت چه بايد كرد؟
براي دريافت سهام عدالت چه بايد؟

گام اول : مراجعه مشمولان
الف- در گام اول مشمولاني كه شماره ملي و فراخوان سهام عدالت دريافت كرده اند همراه با مدارك اعلام شده در فراخوان به شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني مراجعه مي كنند.
ب- مراجعه همه افراد رشيد (۱۸ سال و بالاتر) مشمول طرح ضروري است و در مورد افراد صغير ، مراجعه سرپرست آنها همراه با مدارك مربوط كافي است. 

گام دوم: دريافت مدارك و تطبيق مشخصات
در اين گام مسئولين تعاوني با دريافت برگه فراخوان و فتوكپي از تمام صفحات شناسنامه مشمولان، مشخصات مندرج در برگه فراخوان را با اصل شناسنامه تطبيق مي نمايند و فتوكپي دريافتي را در پرونده عضويت مشمول در تعاوني بايگاني مي كنند. 

گام سوم: تكميل رايانه اي ثبت نام مشمول
الف- تعاوني مي بايست به هنگام مراجعه فرد مشمول، فرم اطلاعات و پذيرش عضويت مشمولان را كه در نرم افزار تعبيه شده است به صورت رايانه اي تكميل نموده و سه نسخه از چاپ رايانه اي آن را به امضاء و اثر انگشت مشمول برساند و يك نسخه از آن را به فرد مشمول تحويل و نسخه ديگري از آن را در پرونده عضويت مشمول بايگاني نمايد. 

ب- تعاوني بايد برگه تعهد نامه مشمول را كه حاوي اين مطلب است كه تعهد مي نمايد كه به طور كامل مشمول تعاريف مندرج در ماده يك دستورالعمل فرايند شناسايي و تأييد نهايي مشمولان مرحله اول واگذاري سهام عدالت مصوب جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ ستاد مركزي توزيع سهام عدالت بوده و در صورت اثبات عدم تطبيق با اين تعاريف و احراز تقلب ، كليه حقوق ناشي از دريافت سهام عدالت را از خود سلب مي نمايد، تكميل نموده و در پرونده عضويت مشمول در تعاوني بايگاني كند. 

گام آخر: ارسال مدارك به دبيرخانه ستاد استاني
در اين گام، تعاوني برگه هاي فراخوان و برگه هاي پذيرش عضويت جمع آوري شده مشمولان را به دبيرخانه ستاد استاني ارسال مي نمايد. 

گفتني است افراد در هر شهري و استاني كه هستند بايد به همان تعاوني شهر و استان خود مراجعه كنند. 
روي گزينه پايين كليك كنيد و تعاوني شهر خود را پيدا كنيد.

نام و نشاني تعاوني هاي شهرستانها


سوالات متداول و پاسخ آنها

1- سود سهام افراد باقيمانده كي پرداخت مي گردد؟

زمان و نحوه پرداخت سود مربوط به ساير شاغلين دستگاه هاي اجرايي و همچنين مشمولاني كه پس از سال ۱۳۸۶ سهامدار نهايي شده اند در صورت تصويب به نحو مقتضي اطلاع رساني خواهد گرديد.

2- براي دريافت سهام عدالت ثبت نام كرده ايم ولي چرا براي برخي افراد خانواده دعوتنامه صادر نگرديده است؟

اطلاعات درج شده در فرم جمع آوري اطلاعات اوليه خانوار پس از وصول به دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت پالايش و پردازش شده و صرفاً براي افراد تحت تكفل سرپرست خانوار و كساني كه اطلاعات آنان در فرم جمع آوري اوليه اطلاعات صحيح بوده و به تأييد سازمان ثبت احوال رسيده باشد، دعوتنامه صادر مي شود و ساير افراد غير مشمول شناخته مي شوند. در هر صورت پيگيري وضعيت سهام عدالت تنها از طريق شماره ملي امكان پذير است و افرادي كه مي خواهند وضعيت سهام عدالت خود يا ديگران را پيگيري كنند مي توانند شماره ملي مربوطه را به دبيرخانه سهام عدالت ارسال و پاسخ لازم را دريافت نمايند.

3- آيا فرزنداني كه تازه متولد مي شوند از سهام عدالت برخوردار مي گردند؟

ملاك واگذاري سهام عدالت ، زمان تكميل فرم اطلاعات اوليه خانوار بوده و صرفاً به افرادي سهام عدالت تعلق مي گيرد كه در آن هنگام وجود داشته باشند. بنابراين براي فرزندان تازه متولد شده و يا ازدواج هاي تازه صورت گرفته امكان واگذاري سهام وجود ندارد.

4- آيا امكان انتقال سهام عدالت از شهري به شهر ديگر و يا از استاني به استان ديگر امكان پذير است؟

در حال حاضر امكان انتقال سهام عدالت وجود ندارد ليكن به محض طراحي روالي براي اين امر به نحو مقتضي اطلاع رساني خواهد گرديد.

5- تاكنون دو بار براي سهام عدالت ثبت نام كرده ام كه در فرم اول مشخصات خود و در فرم دوم مشخصات خانواده ام را درج كرده ام . چرا براي اعضاي خانواده ام اقدامي نشده است؟

براي هر فرد فقط يك فرم جمع آوري اطلاعات و قرائت و تصوير برداري مي گردد. درصورتي كه شخص ۲ فرم تكميل و ارسال كند فرم دوم تكراري قلمداد گرديده و خود به خود حذف مي گردد و اطلاعات آن نيز بدون اقدام مي ماند.

6- آيا پس از ثبت نام در شركت هاي تعاوني شهرستان مربوطه امكان حذف يكي از اعضاي خانوار وجود دارد؟

خير . پس از ثبت نام در شركت هاي مذكور امكان تغيير در اطلاعات خانوار وجود ندارد.

7- آن دسته از افراد واجد شرايط كه به هر دليلي در مدت زمان تعيين شده مراحل قبل موفق به ثبت نام نشده اند ، چگونه مي توانند سهام عدالت دريافت نمايند؟

زمان تحويل و اعاده فرم هاي جمع آوري اطلاعات اوليه مراحل قبل به پايان رسيده و درحال حاضر اقدامي ميسور نمي باشد. ليكن دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت در حال انجام رايزني هاي لازم براي اخذ مجوز واگذاري سهام مزبور به افراد باقي مانده در طرح توزيع سهام عدالت مي باشد. بنابراين با توجه به محدوديت هاي قانوني اين دبيرخانه (هم ازنظر زمان و هم از نظر تعداد واگذاري) درصورت ابلاغ تصميم جديد مراتب به نحو مقتضي اطلاع رساني خواهد گرديد.

8- مشمولين مرحله اولي كه در سال ۱۳۸۵ فرم پر كرده اند ولي تاكنون برگه فراخوان بدستشان نرسيده است چگونه بايد پيگيري نمايند؟

اين گروه مي توانند با ارائه كد ملي و نام استان مربوطه به دبيرخانه ستاد مركزي ، از اينكه تائيد شده نهايي نهاد حمايتي مربوطه هستند اطمينان حاصل نمايند .

9- زنان بي سرپرست فاقد شغل در تهران براي ثبت نام سهام عدالت به كجا مراجعه كنند ؟

آنان مي توانند با به همراه داشتن مدارك لازم به آدرس هاي زير مراجعه و ثبت نام نمايند .

۱ ) تهران - ميدان امام حسين - خيابان دماوند - خيابان شهيد منتظري- پارك خيام مجتمع بهزيستي خيام.
۲) تهران - خيابان آزادي- اول خيابان شادمان - روبروي كارخانه نوشابه زمزم-كوچه باغبان مجتمع بهزيستي مطهري .

10-اگر فردي از مشمولان مرحله سوم شهرستان محل سكونتش با شهرستان درج شده در فراخوان مغايرت داشته باشد چه اقدامي انجام دهند ؟

افرادي كه مي خواهند در شهرستان محل سكونت خود ثبت نام كنند مي توانند مدارك خود را به شركت تعاوني محل سكونتشان ارائه دهند .شركت تعاوني سهام عدالت با نرم افزاري كه در اختيار دارد مي تواند نسبت به ثبت نام اين افراد در شهرستان محل سكونت اقدام نمايد .

11- افرادي كه فرم خلاصه وضعيت براي آنها صادر شده اما فرم فراخواني دريافت نكرده اند چگونه قادر به ثبت نام خواهد بود ؟

چناچنه در برگه خلاصه وضعيت خانوار، مبلغ سهام قيد شده باشد و در فيلد صدور دعوتنامه ( بلي ) درج شده باشد اين افراد به دبيرخانه ستاد استاني مراجعه نمايند تا پرينت فرم فراخوان مجدداً در اختيارشان قرار گيرد .

12- افرادي كه نام آنها در دعوتنامه اشتباه درج شده است ، به چه صورت اصلاح مي شود ؟

پاسخ- مشمول بايد نامه اي خطاب به شركت تعاوني عدالت شهرستان محل سكونت خود نوشته و مشخصات صحيح را همراه با مدارك مربوطه به شركت تعاوني تحويل دهد . با نرم افزاري كه تعاوني در اختيار دارد ، مي تواند مشخصات فرد را مطابق با مندرجات شناسنامه و كارت ملي تصحيح نمايد .

13- در فرم گزارش خلاصه وضعيت براي بعضي از مشمولين عبارت " مستمري بگير متوفي " درج شده است در حالي كه در قيد حيات هستند اين فرم راچگونه بايد اصلاح نمود ؟

اين افراد بايد مدارك خود و ساير اعضاي خانوار را شامل تصوير تمام صفحات شناسنامه و تصوير كارت ملي همچون ساير مشمولين به همراه برگه خلاصه وضعيت تحويل شركت تعاوني عدالت شهرستان محل سكونت خود دهند تا مراحل ثبت نام اين افراد طي شود .

14- اگر در برگه خلاصه وضعيت مشمولي در مقابل نام فرزندان و همسرش عبارت "عدم احراز تكفل" قيده شده باشد در حالي كه فرزندان وي هنوز به سن قانوني نرسيده اند چگونه اصلاح مي شود ؟

اين مشكل بدليل بي دقتي مشمولين در هنگام تكميل فرم شناسايي رخ داده است . آنان با ارائه مدارك لازم به شركت تعاوني عدالت شهرستان محل سكونت خود امكان ثبت نام از اعضاي خانوار را فراهم خواهندآورد.

15- فرزندان ذكور مشمولين مرحله سوم طرح از نظر تعلق سهام عدالت تا چه سني تحت تكفل پدر هستند ؟

ملاك تعلق سهام عدالت به فرزندان ذكور تحت تكفل اسفندماه ۱۳۸۵ مي باشد .چنانچه اين فرزندان تا تاريخ ۲۹/۱۲/۸۵ به سن ۱۸ سال تمام نرسيده باشند و يا براي نيم سال دوم ۸۶-۸۵ گواهي اشتغال به تحصيل داشته باشند ( حداكثر تا سن ۲۵ سالگي ) مشمول دريافت سهام عدالت خواهند بود .لكن افرادي كه در تاريخ فوق ۱۸ سال و بيشتر سن داشته و اشتغال به تحصيل هم نداشته باشند مشمول دريافت سهام عدالت نمي شوند .

16- افرادي هستند كه در مرحله سوم طرح در فرم خلاصه وضعيت خانوار عنوان " سابقه دريافت سهام " درج شده است و پس از مراجعه متوجه شده اند كه در مرحله اول ، از طريق يكي از نهادهاي حمايتي مثلاً نيروي مقاومت بسيج بدون اطلاع آنان معرفي شده اند ، حال با توجه به پايان يافتن مرحله اول و سوم تكليف اين افراد كه نه در مرحله اول و نه در مرحله سوم سهام دريافت نكرده اند چيست ؟

دبيرخانه ستاد مركزي سهام عدالت پس از بررسي ، افرادي كه در هيچ يك از اين مراحل سهامدار نهايي شناخته نشده اند ، دعوتنامه دريافت سهام صادر و ارسال خواهد شد .

17- سود تعدادي از روستائيان و عشاير كم درآمد ( بخش اول مرحله دوم ) واريز نشده است ، اين افراد به كجا مراجعه كنند ؟

سود تعدادي از مشمولين بخش اول مرحله دوم شامل روستائيان و عشاير كم درآمد به دلايل مختلف مثلاً عدم تائيد يك يا چند عضو از اعضاء خانوار توسط ثبت احوال و .. واريز نشده است ، كه مشكل تعدادي از آنها حل شده و بقيه نيز بزودي حل خواهد شد و تمام روستائيان و عشاير كم درآمد سود خود را دريافت خواهند كرد . 

سايت اينترنتي سهام عدالت

همچنين مي توانيد براي كسب اطلاعات بيشتر به نشاني سازمان خصوصي در تهران مراجعه كنيد و يا تماس بگيريد:
تهران - شهرك قدس - فاز یک - خيابان ایران زمین - خيابان مهستان - ساختمان ۱۵ 
تلفن:۱۹-۸۸۰۸۹۹۰۱


مشاهده نظر مخاطبان
کامیار
تاریخ ثبت روی برگه سهام من 88/3/27میباشد ودرتاریخ 88/3/3 ازناجابازنشسته شدم لذاهنوزسودسهام دریافت نکردم
زهرا
ماهم همینطوریم
مرادی
آیاکارمندی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده است می تواند ثبت نام کند یا باید فعلآ صبر کند؟
امین دریس فالحی
من که چهار ساله بیکارم سهام عدالت بهم تعلق میگیره و فرا خوان بیکار ها کی اعلام میشه انشاالله!!!!
هدایت اله رحیمی
باسلام.من درسال 87ازاستان خوزستان به استان چهارمحال انتقال یافتم وفرم ثبت نام راهم انجام دادم وفرم اصلی سهام عدالت به دستم رسید ولی آنرا تحویل تعاونی سهام عدالت ندادم حالا که انتقال یافتم چکارکنم تاسهام خودرا دریافت نماییم آیا می توانم مدارک خودرا تحویل تعاونی های استان چهارمحال -شهرستان لردگان دهم لطفا راهنمایی بفرمایید.باتشکر
کارمندانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اندباید چکارکنند؟
محمد محمدی
من تا امروز نتونستم ثبت نام بکنم. خودم هم کارگر فصلی هستم چیکار باید بکنم
محمود سراج
سلام من کارگر ساختمانی هستم ثبت نام اینترنتی کارگران فصلی را هم انجام دادم کد پیگیری هم دارم اما زمانی که به کارگران گرگان سهام میدادند من خبر نداشتم به چه شکل باید سهام دریافت کنم
Germany
سلام منم کارگر فصلی هستم چند سال پیش ثبت نام ایترنتی کردیم برای همکارا مورد قبول شد سهم عدالت گرفتن ولی برای من قبول نشد الان چکار باید کنم
غلامرضا بناءلاری
عزیز دل سلام من هم این مشکل رادارم ولی فرق من اینه که هم برگه هاشو دارم وهم کارتش را چه باید بکنم شماره تماس 09170454248
حجت
شما باید صبر پیشه نمایی تا به امید خدا بعد از اعلام ثبت نام نمایی متشکرم
سید محمد تقی زاده
باسلام و عرض خسته نباشيد من و خانواده ام تا بحال نتوانسته ايم براي سهام عدالت ثبت نام نماییم و از مزاياي آن بهره مند شويم لطفاً راهنمايي فرماييد چه زمان و چگونه مي توانم ثبت نام كنم سپاسگزارم
ساریامحمودی
من تا به حال موفق نشده ام برای سهام عدالت ثبت نام کنم.باید چکارکنم
سعید باقری نیکو
Romania
سلام من کارگر تامین اجتمایی هستم هنور ثبت نام نکرده ام باید چه کار کنم
behzad
Iran, Islamic Republic of
من تا حالا موفق نشدم سهام عدالت را دريافت كنم يعني اصلا نتونستم ثبت نام اوليه انجام دهم لطفا مرا راهنمايي كنيد . باتشكر
من زن خود سربرستی هستم که تا کنون موفق به ثبت نام سهام نشده ام چه باید بکنم.
شاهین20
درمورخ2/3/88توسط کمیته امداد امام خمینی برگه های سهام عدالت را دریافت کردم،ولی تاکنون هیچ سودی دریافت نکرده ام،ان زمان خانواده من 3نفر بودن ودر حال حاضر 6 نفر هستیم،چگونه میتوانم برای سه فرزند دیگرم سهام بگیرم،چگونه سود سهام را دریافت نمایم،باتشکر
محسن
باسلام. من خواستم ببینم این سهام عدالت از کی به دست مردم میرسه توی سایت نوشتن بامراجعه به تعاونی ها میتوانید اقدام کنید ولی میریم تعاونی مسئولین. میگن نه از سهامها خبری نیست خواستم ببینم تعاونی داره مردم رو سرکار میزاره یا دولت لطفا جواب بدید باتشکر
عبدالرسول چرومی
سلام من ثبت نام کردم وهنوزبهم میگن که اسم شمانیومده برای گرفتن سهام عدالت وگفتن که پیگیری کنید
اسماعیل دادبین پور
سلام .من قبلا ثبت نام کردم و کد رهگیری دریافت کردم هر وقت میرم میگن سهام عدالت به شما تعلق نگرفت چکار باید بکنم
اسماعیل دادبین پور
سلام .من قبلا ثبت نام کردم و کد رهگیری دریافت کردم هر وقت میرم میگن سهام عدالت به شما تعلق نگرفت چکار باید بکنم
سعید
من سال 84 یک بار سود این سهام را به مبلغ 80000 تومان گرفته بودم . الان باید چکار کنم لطفا توضیح دهید.
ثریا
باسلام ما رفتیم امروز اداره پست مدارکمان را تحویل دادیم ما کی میتونیم سهام خود را دریافت کنیم تا حالا هیچ سودی از سهام دریافت نکردیم
United States
بنیاد جانبازان از ما مدارک گرفت ولی هنوز خبری نشده است به کجا مراجعه کنیم
Iran, Islamic Republic of
یک مکان مطمئن برای پرداخت به مردم راهنمایی کنید متشکرم
ﺑﻬﺰﺍﺩﻧﻌﻤﺘﻲ
ﺑﺎﺳﻼﻡ.ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻬﺪﺍ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺳﻮﺩﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪﺗﻜﻠﻴﻔﺸﻮﻥ ﭼﻲ ﻭﻟﻲ ﺍﻭﻥ ﻓﻴﺶ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﻭﺩﺍﺭ ﺍﺯﺳﺎﻝ 1385ﺗﺎﺍﻻﻥ
احیاجعفری آغ اسمعیلی
سلام .من بازنشسته ارتش هستم فرزندم سال ۹۰ متولدشده وسهام عدالت ثبت نام نشده وچندمرتبه پیگیرشدم وگفتنددرفیش حقوقی اطلاع رسانی خواهدشدولی متاسفانه هنوزخبری نیست چرا
حسن دهقانی
لطفانشانی سایت برای این که مراجعه کنم ببینم ثبت نام شده ام یا خیر
علی شیرزاد
Iran, Islamic Republic of
من یک کارگرهستم در زمان قبلی برای ثبت نام سهام عدالت اقدام کردم اما به من گفتن سهام عدالت به من تعلق نمیگیردایا واقعا به من که کارگر ساده هستم ومشکلات فراوانی دارم نباید سهام عدالت بدهید؟ایایه کارمند واجب تر از یک کارگر هست؟عدالت را پر نکردم الان چیکار باید بکنم؟چه جوری باید ثبت نام بکنم؟
علی یعقوبی مرکیه
من تا کنون ثبتنام نکردم
جمشید وحیدی پور
United States
من سال 90 بازنشسته برق منطقه ای اصفهان شده ام که سهام عدالت ثبت نام نکرده ام لطفا راهنمایی کنید
ملیحه اله یاری
سلام پسرم 16 ساله است و حضانتش با بنده است خودم سهام عدالت دریافت کردم ولی هنوز نتوانسته ام برای پسرم سهام عدالت بگیرم تلفن ذکر شده نیز جواب نمی دهد لطفا راهنمایی فرمایید
به غیر از این آدرس به کجا باید مراجعه کنم و چه مدارکی باید همراهم باشد.
مجتبی
کسانی که تا این تاریخ(سال93)اصلا سهام عدالت ثبتنام نکرده اند تکلیفشان چیست؟
احمدی
جواب مردمو شفاف توضیح بدین
mehrangholami
Iran, Islamic Republic of
من هنوز نتونستم سهام عدالت نام نویسی کنم.بایستی چکار کنم؟
علی
United Kingdom
تاریخ دریافت سهام عدالت؟؟؟؟؟
محمود رضا خسروی
سلام:
من کارگر کارگاه ریخته گری هستم و بیمه هم میباشم . هیچ ثبت نامی نکرده ام . امکان دارد که دیگر نتوانم ثبت نام کنم .
لطفا راهنمای فرمایید .
متشکرم
محمد رضاداداشی مطلق
سلام علیکم .. کارگر ساده هستم چندسال پیش سهام عدالت ثبت
کردم تاحالا هیچ خبری دریافت نکردم خواستم بدانم به من تعلق میگرد
باتشکر
فرهاد کر
سلام .کارمند بانک مهراقتصاد هستم باتوجه به اینکه تمام همکاران اینجانب سهام مربوطه را گرفتنند متاسفانه بنده توفیق بهره مندی ازاین سهام را نداشتم . شماره ملی اینجانب 6289242008میباشد وتاکنون هیچ اقدامی از طرف سارمان مربوطه اینجانب صورت نگرفته است .
T.T
سلام خانواده 5نفره هستیم لطفا راهنمایی کنید که چه جوری ثبت نام کنیم ...ممنونم از محبتتون
شاید مسلمان
در مصاحبه روز پنجشنبه 93/8/8مسول مربوطه سهام عدالت فرمودند اطلاع داریم در زمان واگذاری سهام عدالت به کسانی که مستق نبودند واگذار شده و اکنون نیز کسانی هستند که مستحق هستند ولی نمیتوانیم واگذار کنیم. به یا شباهت آن با جمله مشهور اموال بیت المال را به صاحبانشان برمیکردانم افتادم. من در زمان نامنویسی به علت بیماری همسرم وتاکنون که سالها بازنشسته با حداقل حقوق شده ام موفق به دریافت سهام نشده ام.
علیرضاکیهانی
United States
باسلام اینجانب تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده ام حالابچه ترتیبی باید سهام عدالت ر ا دریافت کنم
نوشته آفرین ترنجی زاده
سلام خسته نباشید کسی که تحت بهزیستی بوده ولی الن فوت کرده چکها دست خواهرم است آیا سهام عدالت شاملی بقیه
غلامرضا
من هم پدرم فوت کرده و تحت پوشش کمیته امداد بوده خواستم ببینم چکار باید کنیم
آراز عاشقی
سلام من شغلم آزاده وتا کنون سهام عدالت دریافت نکردم چطوری می تونم ثبت نام کنم ؟
مظاهرمنفرد
Iran, Islamic Republic of
باسلام
من تابه امروزموفق برای ثبت نام سهام عدالت لطفا راهنماییم کنیدکه چطوری وبه باید مراجعه کنم.
متشکرم
احمدی
باسلام.من ثبت نام نکردم چطورباید ثبت نام کنم باتشکر
آذر قاسمی
با توجه به ثبت نام طی چند سال تا کنون خبری از ادامه سهام عدالت نشده است
نوید
Germany
شما باید یه حساب باز کنی بعد شمار شبا بگیری وبه یه کافی نت مراجعه کنی.
سیامک
Germany
اعلام کردن دولت در حال رایزنی واسه افرادیه ک تا حالا ثبت نکردن..ان شااله واسه اونام فکری میشه
عادل
United States
با سلام من ثبت نام کرده ام ولی تا الان سودی دریافت نکرده ام باید چیکار کنم
Romania
این چجور عدالتیه که یکی چند ساله گرفته خورده ولی یکی هنوز بلا تکلیف
France
سلام ما روهم به عدالت وسهامش برسانید خیلی بی معرفتی فقط با پولدار ا میپری امضا یک کارگر مریض
ثبت نام کردم ولی اسمم درسایت نیست
هليا
اگر حالا برم بانك ميتوانم سود پول سهام عدالت بگيرم
يوسف اميدي رضايي
پس چه موقع سود سهام عدالت كاركران ساختماني و مردم عادي پرداخت ميشود
آيا كسانيكه هيچ گونه سودي نگرفته اند كل سود يكجا پرداخت ميشه
احمد
سهام عدالت .برای من که یتیم هستم و وضع مالی ندارم فراهم نشده
سلامت صبحی قانلوبلاغ
راننده سنگین هستم موفق به ثبت نام نشدم لطفا راهنمای کنید
نفس
سلام ما ثبت نام کردیم ولی چیزی به ماتعلق نگرفته چدر
من خانم سرپرست خانواده سال۸۸ازطریق سازمان بهزستی مراجعه وثبت نام نمودم تاکنون هیچ خبریارسیدیاهمون برگ سهام عدالت ندادنداصلانمیدونم ثبت شده یانه حال چگونه میتونم پیگیری کنم ناگفته نماندمکان بهزستی تغییرکرده
هوشنگ خشت زر
سهم عدالت را خواستاریم
هوشنگ خشت زر
ندارم
ناصر نظامی
ندارم
محمود ربانی فر
سلام من دو باراز طریق تاکسیرانی شهرستان میانه ثبت نام کردم و هر بار پولی از ماگرفتن ولی متاسفانه تا الان اسمم توی سایت نیست و به شماره سازمان تماس میگیرم جواب نمی دهند آیا باید دوباره ثبت نام کنم?دوباره کی ثبت نام میکنید?لطفا اطلاع رسانی کنید متشکرم
محمد علیجانی از تهران
سلام من فرم پر کردم ولی خبری دیگر نشد با تشکر
م ح م د
France
فرم مشخصات کامل نوشتم بعداز دو سال زنگ زدن مدارک بیار به ادرس که دادند مراجعه کردم درجواب اعلام شد پرونده رفت بایگانی ولی ۵ ماه می گذرد خبری نیست تکلیف چیست
درویشی
سلام من درسال 86 ثبت نام کردم ولی هنوز هیچ سهامی دریافت نکرده ام باید چی کار بکنم
محرمعلی شکری
Latvia
سلام
ماچگونه از ثبت نام خود مطلع شویم ودر غیر این صورت باید برای ثبت نام کجا برویم وکی اقدام کنیم
با تشکر
حسينعلي بايزيدي
داراي سهام عدالت هستم ولي متاسفانه تاكنون مانند ساير اقشار هيچ مبلغي به حسابم واريز نشده است لطفا" راهنمايي بفرماييد
ناهيدعبدالرحيم
سلام اياميتوانم سهام عدالت دريافت كنم
محمد
ارزش سهام کنونی جه قدر است
فریبرز
سلام چندین بار برای سهام عدالت از طریق مسجد. سبت نام کردم هنوزم منتظریم واقعا حق ما ضایع شدهلطفا راهنمایی کنید چطور ی کجا اقدام کنیم باتشکر فراوان
علی تقی فر
با سلام
بنده کارمند بازنشسته بانک مسکن به شماره کارمندی 48306 دارای همسر خانه دار و سه فرزند و مشمول مرحله 13 به شماره گزارش خلاصه وضعیت شناسایی اعضای خانوار 1932 می باشم.
سهام عدالت فقط برای خود من صادر شده است.از بانک مسکن شعبه مرکزی تبریز و همچنین از شرکت تعاونی سهام عدالت تبریز سوال کردم که چرا برای اعضای خانواده ام سهام عدالت صادر نشده در جواب گفتند که حتما سوابق خانواده ات در تهران نزد بانک مسکن نبوده و آنها نیز فقط اطلاعات خودت را فرستاده اند،دوباره مدارک خانواده ات را از طریق بانک مسکن بفرست تا اقدام شود و بنده هم این کار را انجام دادم.الان از بانک پیگیری می کنم اما جوابی برایم ندارند.می خواستم بدانم که آیا مستقیما از طریق شما می شود کاری کرد؟ امیدوارم که جواب بدهید .با تشکر از زحمات شما
عباس محمدیار
United Kingdom
چرا دولت به همه باز نشستگان تامین اجتماعی سهام عدالت پرداخت نمیکند اسامی کلیه بازنشستگان در لیست سازمان موجود است دیگر نیازی به کاغذ بازی نیست من در سال 89 باز نشسته شدم سهام دریافت نکردم
حسن خطیبی آریا.0048613101
چهار سال پیش سهام عدالت ثبت نام کده ام ولی متا سفانه خبری نشده است تا الآن
محمد پهلوان
سلام اینجانب وهمسر و فرزندانم قبلاً ثبت نام کردهایم تا کنون سود سهام دریافت نکرده ایم.فقط از این سهام عدالت یک برگه شامل حال ما شده راهنمای فرمایید. با کمال تشکر کد ملی ۰۹۴۲۸۰۶۱۱۵ منتظرپاسخ شما هستم
معصومه اکبری
چند سال است ثبت نام کردم وفیش دریفت کردم ولی هنوز سودیدریافت نکردم به کجامراجعه کنم.من یک زن بی سرپرستم بایک پسربیکار.
ساناز
United Kingdom
همه اونایی که با ما سهام عدالت گرفته بودن سود دریافت کردن بجز خانواده ما الان باید چطوری پیگیر باشم؟
علی م
سوال اگر برگه سهام عدالت را گم کرده باشیم چه کار باید کرد
زینب همتیار
ماهنوزسهام عدالت دریافت نکرده ایم پدرم بازنشسته تامین اجتماعی هست دفترچه سهام روداریم ولی چیزی دریافت نکرده ایم
ریسی از جیرفت
سلام تاحالادوبارسهام عدالت گرفته ام.ایا دوباره باید ثبت نام کنم یا نه
جعفر بابایی
نحوه دریافت سود سهام عدالت چطور هست ؟
جایی نوشته با دریافت فیش از بانک و ارایه فیش به بانک میشه سود رو دریافت کرد .
اما اینکه فیش رو از کدوم بانک بگیریم و به کدوم بانک ارائه بدیم تا سود رو دریافت کنیم حرفی نزدن.
ضمنا اعلام هم نکردن که چه افرادی در چه تاریخی مشمول دریافت سود هستن
فقط طرحی رو اجرا کردن بدون هیچ حمایت و پشتوانه ایی
سهام عدل کو؟
کجاست که هیچ کس تا به حال قرانی عایدش نشده .
چرا با هزار منت به سره خلقی که از قشر پایین جامعه هستن میخوان سهامی بدن که اسمش سهام عدالته
لطفا ستاد پشتیبانی هم داشته باشید تا افرادی مثل من بتونن پاسخ سوالاتشون رو بگیرن
نه اینکه با تماس تلفنی برای رفع مشکل ، با بی ادبی متصدی و تحمل شنیدن منتهای ایشان سوالم بی پاسخ بماند .
پویا امیدی
Germany
سلام من سال85برگه عضویت گرفتم به شماره شناسای1019000433815664466171تابه حال موفق به دریافت سهام نشدم لطفا راهنمای کنید
علی طواقی میانجی
باسلام من سال ۸۵ نام نویسی کرد ام ولی تاکنون موفق به دریافت سودسهام نشده ام لطفا راهنمایی بفرماییدمتشکرم
سعیدحاجقلی
سلام من تابحال سهام عدالت نگرفته ام باید چه کار کنم
بهروز مرادی مومجی
با سلام
من سال 88برای سود سهام عدالت همراه خانواده ثبت نام کردم همه ی اعضای خانواده سود سهام عدالت خود را دریافت کردند ولی من هنوز سود سهام خود را دریافت نکردم.،باید چه کاری انجام دهم
ممنون میشم راهنماییم کنین
موسی سهرابی
سلام خسته نباشید من وخانواده ام تاکنون ثبت نام نکرده ام لطفآ راهنمای کنید
اقا باجی
سلام من شوهرم فوت کرده الان 5 سال ثبت نام کرده ام ولی دنبالش نرفتم چکار کنم الان
علی اصغرصاحبی
سود سهام ایثارگران چی شد
محمد عرفان شیخ مرادی
Iran, Islamic Republic of
من وخانواده ام هیچ گونه سهام عوالت نگرفته ایم لطفا راهنمای کنید.؟
پرویز رحمتی آرام
هنوز ثبت نام نکردهام
محمد کریمی
من سال 90برای سهام عدالت کارگران فصلی سبت نام کردم ولی نه برام فراخان امد نه اسمم درسایت هست
علی شه بخش
سال ۱۳۸۸ توسط اداره مراقبت بعداز خروج زندان زاهدان ثبت نام نموده ام اما تا کنون خبری نشده
رضا
من وخانواده ام هنوز ثبت نامه نکردیم چون گفت ازطرف تامین اجتماعی ثبت نامه شده اید ولی اصلا"اسمی ازمانیست ونمیدانم چگونه وچطور پیگیری کنم یاثبت نامه ممنون میشم راهنماییم کنید؟
رضاs
سلام.من هرجارفتم ثبت نام کنم گفتن چون شماگارگر شرکت خصوصی هستید وبیمه تامین اجتماعی ،ازطریق سازمان تامین اجتماعی برای شماثبت نام انجام گرفته ولی هنوزکه هنوزه سهام عدالت به مارخ نشان نداده ودیگه نمیدانم چگونه وچطور عمل کنم!خواهشن راهنمای کنید؟؟؟
طیب
عالی
علاجزایری
United States
من فیش دارم نمیدونم چکار کنم
محمد قنبری
من تمام مراحل رفتم ولی فقط یک برگه پستی که روش چهار عدد شماره نوشته شده
حسین حدادی
سلام من هنوز سودسهام دریافت نکردام برگه ازسال 1385بدست من رسید ولی هنوز سود خودرادریافت نکردام بیکار هستم به قران به نون شبم محتاج هستم ثواب دار
جمال حمیدی
United States
سلام من برگه های سهام عدالت رو گرفتم ولی نمیدونم چیکارشون کنم لطفا راهنمایی کنید؟ممنون
محسن دانشی کهن
سلام.من در آن زمان ثبت نام انجام داده ام و کد رهگیری هم دریافت نمودم ولی دیگر خبری نشد ویا کارت و برگه ای برای من نیامده حال پس از گذشت این چند سال راهنمایی کنید کجا بروم و چه کاری انجام دهم تا برگه یا همان کارت سهام عدالت را دریافت نمایم.با تشکر
دوانی
باسلام. کلا موفق به ثبت نام برای سهام عدالت مادرم نشدیم. حق ایشان ضایع شده. باید چه کارکنیم؟
مهدی شیرزاد
سلام
ما در تاریخ 3/7/1385 برگه عضویت سهام داری دریافت کردیم ولی تاکنون سودی دریافت نکردیم لطفا راهنمایی بفرماید
میتراعابدی
سلام من دوساله که بهم گفتن پول بیارین وهمه مراحل انجام شد یه شماره هم بهم دادن گفتن برید تا براتون سهام بیاد پس کی میاد
چی شد پس
جهانگیر عیدیوندی.۰۹۱۳۷۵۴۰۱۳۴
باسلام.من در تاریخ۱۳۸۵/۷/۱۵سهام عدالت خود راثبت کرده ام وتاریخ صدور برگه سهام درتاریخ۱۳۸۸/۴/۶میباشد اما هنوز من دنبال آن نرفته ام وبرگه یک میلیونی سهام عدالت رادارم باید چیکار کنم تا این سهام را داشته باشم
سلیمان کلانتری از پیرانسهر
Germany
من اهل پیرانشهر مستم دهها بار مراجعه کردم گفتند به شما تعلق نمیگره چون واتسته به هیچ سازمانی نیستی بگید منچکار کنم
محمد عارف زراعتی هستم
سلام تهالا اصلا من سهم عدالت نگرفته ام‌ از هرکس میبینم این چندمین باره میگیرن ولی به من اصلا تعلق نگرفته بخدا ماهم غرض غوله داریم به من هم بدید
سیدروحاله موسوی
سلام بنده از سال ۸۹یک دعوت نامه دارم یک برگه سفید مشخصات خودم میخواستم بدونم کجا بایدبرم چون فیش من با فیش اعضای خانوادم فرق میکند لطفا راهنماییم کنید
صابر محمدی
من کرگری هستم که شرکت من منحل شد و اکنون نه کار دارم ونه درآمد.سهام عدالت من چه شد؟دچار سکته شدم و خونه نشینم.پولی هم ندارم تا درممانم را.ادامه بدم.
منصورخالدیان
Germany
من کارتهای پرس شده به مبلغ یک میلیون تحویلم دادن ایا ثبت نامم تکمیله کارگر فصلی هستم ولی سودی نگرفتم برای تحصیل بچهام موندم
Romania
با عرض ادب و خسته نباشید خدمت مسولین
بنده فیشهای ده ملیون ریالی رو دریافت کردم باید چکار کنم
شفیعی
Romania
سلام
فیش یک میلیون تومانی رو دریافت کردم باید چیکار کنم
ماهزه دهقان
ما اصلا سهام عدالت تا به حال در هیچ یک از دوره ها دریافت نکرده ایم
علی حسین اکبری7
سلام چرا بعضیا سهام عدالت کرفتن بعضیا نکرفتن جواب
شاهپور صمدی
Romania
با سلام بنده بیکار هستم وتاکنون هیچ گونه ثبت نام برای سهان نکردیم چه باید بکنیم
اعظم قربانی
سلام من و مادرم جز خانواده شهدا هستیم ولی هنوز نه سودی دریافت کردیم و نه دعوتنامه برای ما ارسال شده است میشه لطف کنید بگید ما باید چیکار کنیم ؟
محمد رضا کاظمی
Iran, Islamic Republic of
با سلام ، دو بار مدارک را تحویل دهیاری محل دادیم ولی هنوز هیچ دعوت نامهای به ما نرسید . در ضمن چه نوع سهام عدالت که بعضیها دو سری سود میگیرند و مابقی خبری نیست آیا مابه التفاوت کسانی که عقب هستند پرداخت می شود یا اینکه حق آنها از بین رفته با کمال تشکر .
محسن عبدی
با سلام و خسته نباشید اینجانب در سال نود برای سهام عدالت ثبت نام کرده ام و کد رهگیری دارم در حال حاضر بیکارم و نیازمند چگونه باید ثبت نامم را پیگیری کنم
جهانبخش کریمی
من جانباز ۲۵٪ ناجا هستم از طریق بنیاد فرم بر کردیم ولی تا کنون برایمان سهام نداده اند و فعلا کسی جواب گو نیست چه کار باید بکنیم
شیرکو بنفشی
Iran, Islamic Republic of
آیا درست گفتند کسانی که مرحله اول دریافت کردند وبرگه دریافت در دست دارند دوباره بهشون تعلق می گیره؟
سالار
سلام. زمانی که فرمهای سهام عدالت را تکمیل کردن. من در شهرستان الگودرز مشغول کار بودم ولی بعد منتقل شدم به جایی دیگه و حالا سهام عدالت ندارم. چطوری باید پیگیری کنم؟
مریم
سلام من در سال 85کارت سهام عدالت ودعوت نامه سهام را گرفتم چه زمانی سود سهام عدالت من را پرداخت میکنند دو نفر هستیم من خودم سرپست خانوار هستم زن سرپرست خانوا
مریم علی نیا
Romania
من الان از سال 85ثبت نام کرده ام زن سرپرست خانوار هم هستم اما سودی ذریافت نکردم باید چکار کنم
مریم علی نیا
Romania
سلام من زن سردرست خانوار ویک فرزند که از همسرم جدا شده ام وسرپرستی دخترم از دو سالگی به عهده خونم کلن در دادگاه حزانتش را گرفتم که الان شکر خدا کلاس 8یعنی دوم راهنمایی وبه خاطر مخارج منزل کارگری کشاورزی یا هر کاری که میتوانستم میکردم تا امسال به خاطره پول پیش خانه به مشکل بر خوردم که هر جا میرم خانه بگیرم یا 3ملیون یا 5ملیون پول پیش و 250کرایه منزل میخواهند کرایشو ماه به ماه میتوانم پرداخت کنم اما پول پیشی ندارم که به خاطره این مشکل مجبور شدم ددر یک باغ دور از شهر زندگی میکنم که برای مدرسه دخترم خیلی دور خطر ناک است واین مشکل من را خیلی نگران کرده وتا به حال نه سبد کالا ونه سهام عدالت داده اندکه در سال 85ثبت نام کرده ام من باید برای سود سهاعدالت به کجا بروم وازشما خواهشمندم اگر میشود کمکم کنید تا بتواتوام یک خانه کوچک در داخل شهر اجاره منم که دخترم به مدرسه میرود از نگرانی در بیام از شما خیلی ممنون میشم مرصی دعا تون میکنم
محمد اصغری
سلام.کدرهگیری ماتایید نشده تابتوانیم برگ های سهام عدالت رابگیریم.باید چه کار کنیم.
محسن. شیخ. پور
سلام. چهارسال. ندارم. دادم. خبرساز. نشد. از. سهام. گارگر. ساختمنی
کیخا
سلام ما اصلا
ثبت نام نکرده ایم باید چه کنیم
احمد مولانی
سلام ما سهام عدالت ثبت نام کردیم ولی وقتی به اداره دارای مراجه کردیم به ما گفتند ثبت نام نشده اید ودیگر هم نمی توانید
سیدعباس ثابت اقلیدی
بنده هنوز سهام نگرفته ام
فرهاد صفری داوود خانی
سلام سال89 ثبت نام کردم هیچ خبری نشد
شهربانوکریمی
پیگیری سهام عدالت
غلام حسن صادقی سربالائی
من هنوز هیچ ثبت نامی درسهام عدالت انجام نداده ام باید چکاری انجام وکجا برم ممنون
فرحناز قربانی
Romania
سلام لطفا جواب مردمو بدین من هم جوابمو گرفته باشم
معصومه عطایی سرابی
سلام من هیچ در امدی ندارم وبیکوار هستم و کارت سهام عدالت رو هم دارم لطفا راهنمایی کنین کجا مراجعه کنم..لطفاا راهنمایی کنین چون نیاز مالی دارم
یحیی
سلام عضوبهزیستی هستم خودم وهمسرم سهام دریافت کردیم ولی به دوپسرم تاحالاندادند خیلی ‌نام نویسی کردم ولی تاحالاجواب ندادن به همه جارفتم نتیجه ی نداشت لطفاراهنمایم کنید
قاسم دبدبه
سلام من وخانواده ام هنوز هیچ گونه ثبت نامی انجام نداده ایم چکار باید بکنیم
علی
سلام من دوبارسوده سهام روگرفتم دیگه تاالان چیزی دریافت نکردم تکلیف چیست ممنون میشم زاهنمای کنید
علی فرزانه مقدم
سلام باعرض خسته نباشی من دوتا بچه معلول به من سهام عدالت ندادند باید کجا بروم کارگر هستم
پروین خندان اقچه لو
سال 84 دعونامه گرفتم هنوز سودی نگر فتم
رضا
Romania
سلام ایا سهام عدالت به رانندگان زحمت کش تاکسیرانی هم تعلق میگیرد ؟
اصلا کمترکسی هست که ازوضع وروزگاراین سهام بی عدالت سردراورد.برای مثال دوهمکار باهم پیش هم چندسال پیش او سودراگرفت ولی من نه
پاکیزه دهقانیان
با عرض سلام‌
من میخواهم سهام عدالت بگیرم چه باید بکنم
123
برای ثبت نام سهام عدالت چه باید کرد لطفا راهنمایی کنید
لیلاترادیده
من درتاریخ7/14/1392 نام نویسی کردم وچک سهام عدالتو دارم ولی تا حالا سودی دریافت نکردم ممنون منو راهنمای کنید
سکینه
سلام ما از تارخ1385تا 1388هی برامون فیش دریافت سهام دادن ولی دریغ از یک ریال ولی اون پولدارا هر مرحله سهام دریافت میکنند ...خدابدونه شاید ما زبون ادمی زار بلد نیستیم.......
محمدرسول قادرپور
باسلام به شما و تمامی دست اندرکاران ببخشید ما چندسال ثبت نام کردیم ولی هنوز هیچ مبلغی به ما نداده اند میشه راهنمایی کنید جیکار کنیم
مهدی کرمی
Iran, Islamic Republic of
با سلام
لطفا راهنمایی کنید کسانیکه تا بحال نتونستن ثبت‌نام کنند به کجا مراجعه کنند
خلاف زاده
تکلیف کسانی ک برای گرفتن سهام عدالت ثبت نام نکرده تند چیستح
محمد محسن شفیعی
سلام بعلت اشتباه دقید شماره ملی درفرم مربوطه جهت اصلاح عودت داده شد وبعداز دوبارارسال اصلاحیه دردفتر سهام عدالت شهرستان بوکان متاسفان دیگر پاسخی دریافت نکردم
علی نظر علی پناه
Germany
سلام من هنوز ثپت نام برای سهام عدالت نکردم باید چه کار کنم به کجا مراجعه کنیم
علی نظر علی پناه
Germany
سلام من هنوز ثپت نام برای سهام عدالت نکردم باید چه کار کنم به کجا مراجعه کنیم
سید ویس حسینی میرآباد
من ثبت نام کردم اما نمیدانم کجا برم وچطور سهام بگیرم
احدپیری
Iran, Islamic Republic of
سلام پس چرااین سهام عدالت ما را نداری
دیگران که پول دار هستند گرفتن ولی به ما نداری
ما هم سود سهام دریافت نکردیم
تشکر
سجادخلیل لو
من هنوزثبت نام نکردم
زهره عیدی
مااز سال ۱۳۸۵سهام عدالت داریم الان ازکجابفهمیم بهمون تعلق گرفته؟
محمد پرتوی
سلام من کارگر فصلی هستم برای سهام عدالت سال اول ثبت نام کردم کدرهگیری هم دارم ولی هیچ چیزی درسایت ثبت نشده تکلیفم چه میشود باتشکر
رحمن اسماعیلی
Germany
سلام من از استان آذربایجان غربی در شهرستان سردشت هستم فرم سهام عدالت پرکرده ولی تا حالا هیچی دریافت نکردم لطفا راهنمایی کنید با تشکر فراوان از شما
کمال اصغرزاده
United Kingdom
شمابه ان مردمی که درایران فقط کارگرساده بدون ارگان چطورحساب سهام عدالت رامیدهید
تاریخ دقیق پرداخت سهام عدالت
جواد
بابا یه مسلمون بیاد جواب بده
کی پولش و بهمون میدن
جواد
سلام
من سهام دارم چطوری و کجا باید پولش و دریافت کنم
امیرمحمد عبدلی زادگان
سلام من برگه یاهمون چک سهام که چند سال پیش بهم دادن گم کردم لطفا راهنمایی کنید
باسلام من الان دوسال است که کارت سهام گرفتم ولی پولی دریافت نکردم چکار کنم
...
سلام ما سال 93ثبت نام کرده ایم ایا به ما هم تلق میگیرد
محبوبه هاشمی شی
Romania
سهام عدالت ۱۰ سال دریافت کردم ولی هنوز سودی پرداخت نشده
لطیف اصل حمودنیا
سود سهامی عدالت را از کجا باید دریافت کرد
لطیف اصل حمودنیا
چند سال است که سهام دریافت کردم ولی نمیدانم چگونه سود ان را دریافت کنم
پرویز کریمی
آیاسود سهامم راریختن
اکبرمسعودی نصرابادعلیا
سلام من سال 87 مراجع کردم گفتن برگشت خورده باید چکارکنم درست بشه
اسماعیل
United States
خوب
حسین
اونایی که قبلا سهام گرفتن! باز به آن ها هم سهام عدالت تعلق میگیرد؟
علیرضاسیف
سلام کی سهام عدالت.پولشو میدن
واقعا سهمام عدالته یا نه ماکه نفهمیدیم.
محبوبه صالحی نژاد
من تا حالا ثبت نام نکردم میشه ثبت نام کنم
محمد پنجه شاهین
من سرتیپ دوم دکتر داروساز باز نشسته خرداد
1372ازناجامی باشم وتا کنون سودی دریاقت نکرده ام همچنین همسرم خانم سیمین خامنه دربندی لطفا مراراهنمایی بفرمایید
رشید طاطاری شهر تاتارعلیا
س ماکه هیچی نداریم سهام نگرفتیم انهای که وزش خوبه سهام میگیرند
باسلام بنده به همراه خانواده کارت سهام عدالت دریافت کرده ایم ولی هیچگاه مبلغی دریافت ننموده ایم باید بکجا مراجعه کنیم
مالک عبدالله فرد
برگه سهام راگرفته ام ولی مبلغی ننوشته چه جوریه لطف کنید برایم توضیح بفرمایید
مالک عبدالله فرد
سلام. من فقط برگی دارم که مبلغی روش ننوشته چکاربایدکرد
گرگیج
من برگه سهام عدالت دارم اماهیچ مبلغی برروی برگم درج نشده تکلیف بنده چ هست___
حمیدرضا یونسی
من یک کار گر ازاد هستم ایابه من سهام تعلق می گیرد
نادر
سلام.من تا کنون موفق به ثبت نام سهام عدالت نشدم.لطفا من را راهنمایی کنید
محمدعلی فتوی
United States
با سلامبنده هنوز برای ثبت نام سهام عدالت اقدام نکردم لطفا راهنمایی بفرمایید
ابراهیم شریفی
سلام لطفا مارا هم راهنمائ کنید من اصلا قبت نام نکرده ام باید چکارکنم برای ثبت نلم چکار کنم لطفا راهنمائی کنید متشکرم
من برکه چگ سهام دارم امدت چند ساله ازشهرستان به تهران اومدم من کجا برم برم شهرستان پیگیر باسم
قاسم
کارگر ساده هستم باید برای ثبت نام سهام عدالت کجا برم از تبریز
شفاعتی
Germany
چطور بفهمیم بهمون تعلق میگیره سهام یانه
امیر
سهام عدالت هرشخص به عهده ی سرپرست خانوار است؟
مثلا زن به عهده شوهر است؟
فرشید
خوبه
پریا شهباز آزر
Germany
سهام نداریممیخام سهام بخرم
فرم سهام عدالت از کجا باید تهیه نمایم
نیلوفر مهدوی
Iran, Islamic Republic of
باسلام
میخواستم بدونم اگر صاحب سهام عدالت فوت کرده باشد چگونه میتوان آن را منتقل کرد؟
احمدرضا باقری
Iran, Islamic Republic of
چرا به من تا الان سهام عدالت تعلق نگرفته است با تشکر از شما
محسن جلیلی سنجرانی
سلام من در مهر ماه 1394 بازنشسته شدم در بخش خصوصی کار می کردم تا بحال هم برای ثبت سهام عدالت هیچ کاری انجام ندادم برای ثبت نام ودریافت سهام عدالت چه کاری باید انجام دهم . ممنون
عباس بیات
سلام من کارگرم تا الان موفق نشدم سهام عدالت ثبت نام کنم لطفا مرا راهنمایی کنید از شهرستان اراک
افرادی که بعد از اجرایی آخرین طرح سهام عدالت اازدواج کردند ، سهام عدالت جداگانه باید تشکیل شود یا از همان سهام عدالت قبلی خانوار میتواند دریافت کند؟
صفرنجفیان
سلام خسته نباشید من از آستارا مزاحم میشم من پنچ سال پیش ثبت نام کردم فیش یک میلیونی از شرکت تعاونی دریافت کردم الان 3سال بیشتر است ولی تا الان هیچ پولی هیچ سودی نگرفتم
لطفا منو راهنمایی کنید من چکار کنم سود سهام خودم را بگیرم، مرسی از شما
مجیدبابایی
ازسهام خوداطلاع پیداکنم
من تا بحال هیچ کدوم ازخونوادم نتونسنتیم ثبت نام کنیم باید چکنیم
خاتون براهویی مقدم
باسلام من تحت پوشش بهزیستی هستم ایا سود سهام ما با افراد عادی فرق دارد یعنی بیشتر هست یا یکسان از سال ۸۶ثبت نام کردیم
من
به من چه
جواد صادقپر
Iran, Islamic Republic of
مبلقع سهام
پرواز
سلام کسی می تونه منو راهنمایی کنه.؟ خانواده من جز مشمولین سهام عدالت هستن. مادرم پدرم و ۲ تا خواهرام. ولی سال ۸۵ ک اولین سود رو دادن سن من زیر ۱۸ سال بود ب من ندادن. سود دوم رو هم ندادن. این سومی هم ب من تعلق نگرفته اما باز ب همه خونوادم تعلق گرفته. باید چیکار کنم و از کحا اقدام کنم.
قدیرفنایی وندبخشایش
Germany
من من درسال ۸۵ ثبت نام کردم ولی هنوز سودی دریافت نکردهام چیکارانجام بدم کد ملی۴۹۱۰۶۲۴۵۶۲
آیا برای دریافت سهام باید به محلی که سهام اولیه را گرفته اند مراجعه کنند؟
بلال علیدوست
پول میم
امجد قاضی
Iran, Islamic Republic of
سهام عدالت دریافت نکردم.
میمونه
من خونه داری میکنم وشوهرم هم بیکاره کارنمیکنه دیست کمرداره مننمیدونم چهطوری شماره ملی خورراارسال کنم
با سلام چه سهامی چه عدالتی؟؟؟؟؟.....
امید
من سهم عدالت بهم تعلق گرفنت حالا باید چه کنم
رمضان وریج کاظمی
چرا نام دخترم ثبت شده تعلق گرفته ولی نام من وهمسرم ثبت نشده در صورتی که هرسه نفر ثبت نام شده بودیم چر ا?؟؟؟؟؟؟
فراهانی
سلام .بنده در همان ابتدا ثبت نام کردم یک بار هم بایک رسید بانکی از بانک 80000تومان دریافت کردم .والان هم تخفیف پرداخت الباقی اصل سهام شاملم شده ولی هیچ برگه یا مدرکی در دست ندارم
حسین رستم زاده کوچه
باسلام وعرض خسته نباشید من وخانواده ام تابه حال نتوانسته ایم برای سهام عدالت ثبت نام کنیم لطفا مرا راهنمایی فرمایید با تشکر.
مصطفی حیدری
Netherlands
باسلام سال 1387 ثبت نام کردیم برگه شو دارم حدود 8ساله از شهرستانی که ثبت نام کردم مهاجرت کردم به کجا مراجعه کنم آیا به شهرستان قبلی یا محل سکونتم؟
حسین دلبری
سلام وقت بخیر من دارای هشت سر عائله ام که تا کنون موفق به ثبت نام نشده ام یعنی جزو هیچ گروهی محسوب نشدم یه وقتی از طریق سازمان تامین اجتماعی بود که من بیمه نداشتم بعد که از طریق اداره کار شد من مشمول بیمه تامین اجتماعی بودم به کارگران ساختمانی رسید من پشت میز نشین محسوب میشدم به هر در که زدم جوابی نگرفتم همینطور پاسکاری .بالاخره معلوم شد که من قاچاقی زندگی میکنم چون هیج نهادی پذیرای ما نشد . حالا بفرمائید چه کنم .
سرکاری است سود کجابود
غلامحسین شاهسونی
Germany
ایامنسبت نام شدم
افسانه غنی زاده
جوابده
چشمه نوشی
باسلام من بدگه سهم عدالت راگفتم ایابایدمنهم شماره حساب بدهم.؟
ستاررضای
آیا این سود سهام عدالت به حساب سرپرست واریز میشود یا باید ازای خانواده هر کسی جداگانه حساب باز کنند و آیا بچه های زیر هفتدسال که ثبت نام نکردن کی باید ثبت نام کنند
محمدعلی علی بخشی
Germany
سلا خسته نباشید ماسال۸۷ سهام عدالت ثبت نام کردیم یک برگه به هرکداممان که اسممان روش هست دادند مقدارسهاممان رایک میلیون نوشته اند حالا بید چیکارکنیم تاحالا نه ما به جایی مراجعه کردیم ونه باماتماس گرفته اند
a.gh
آیا به تمامی اعضا تحت تکفل پدر در زمان ثبت نام که 4فرزند دختر و1 پسر بود سهام عدالت تعلق می گرفت یا محدودیت نفرات وجود داشت چون فقط در آن زمان 3فرزند ثبت نام گردید
عبدالله عبادی
United Kingdom
یک فرزنددارم متولد1388/10/01سهام به تعللق نگرفت مگراینهاایرانی نیستن آینده مملکت نیستن فرداجنگ شوداولین نفراینهامی روندجنگ کنند
دلاور کیانی
من هنوز هیچ سهام دریافت نکردم چکار باید بکنم لطفا همکاری لازم را مبذول فرمایید
فروغ زندگی
من همان اول ثبت نام نکرده‌ام ولی ههنوز چیزی در یافت نکرده‌ام
علی اکبر مظلوم
سلام من سال۸ /۱۳۸۵/۷ برگه سهام عدالت را گرفتم مال پسر و دخترم نیامده
نازي سعدي
سلام ما چهار نفریم سه تا ثبت نام شدند یکی ثبت نامش نکردن چک هم بمون ندادن چه کار کنیم?
اکرم
سلام.من پدرم فوت کرده با مادرم زندگی میکنم ولی تاکنون سهام عدالت ثبت نام نکرده و چیزی دریافت نکردم. لطفا راهنمائی کنید چه کاری باید انجام بدم . با تشکر
داود هوازاده
خوب
داود هوازاده
خوب
محمدزارع
Romania
بدینگونه اینجانب باارائه کلیه مدارک وتاییده شورای اسلامی درموسسه فرهنگی ارشاد اسلامی ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی رادرمورخ 90/3/12بعمل اورده لذافاقدکد رهگیری میباشم.باهمه تفاسیرچاره کارچیست حمایت نمائید. متشکرم.
سيد مهدى خدادادى
سلام عليكم بزرگوار من نميدانم سهام عدالت به بنده تعلق گرفته يا خير؟
چكار كنم؟
نظیر برزا
United States
بسیار حالی
جعفر زیوری
Iran, Islamic Republic of
مبلغ موجودی ام چقدر است
جعفر زیوری
Iran, Islamic Republic of
مبلغی که دولت برایم حساب باز کرده چقدر است
lمهدی
میخواهم دایران زندکی کنم
امین
سلام مبلغ سهام عدالت چقدره وچه موقعی پرداخت میشه ماهانه است؟
زهرا گنجي زاده زواره
عالي
کاظم
Germany
سلام من از۸۸بیکار هستم بخاطر خانواده که کار نیست زایعات جمع میکنم شما کار روزکار را ببین میروم کافینت میکو یند هنوز اسمت نیست شما راهنمای کنید چهار نفر خانوار هستیم
صغری ابراهیمی جوزانی
Romania
چرا من بعنوان یرپرست خانوار ومستاجر بودن ودهک پایین جامعه عضو سهام عدالت نیست لطفا یاریم کنید
مجتبی ازندریانی
lمن ثبت نام کردم ولی اسمم در لیست مشمئلین نیست لطفا جواب بدهیید
رحمان گلناری
1376ثبت نام کردیم
علی قاسمی حریت
چطور بفهمم مشمول سهام عدالت شدم یانه
عظیم قاصد
سلام اسمش سهام عدالت است ولی عدالتی وجود نداره چراکه نه کارمندم نه جای مشغولم زمانی که مراجعه کردم برای ثبت نام شرکت تعاونی به من گفتن برای تماس میگیریم چندین سال گذشت تماس نگرفتن حالا ثبت نام نمیشیم چرا اسم ما درلیست وجود نداره بس عدالت کجاست مگه بیکاران شغل و اذا ها ایرانی نیستن
آرتین فولادی
Romania
جهت تکمیل شماره شبا
سیمای
Iran, Islamic Republic of
باسلام
نهایی ترین مبلغی که به حساب هر نفر واریز می گردد چقدر است؟
60/000 تومان یا 500/000 تومان؟
مصطفی
سلام .ما برگه یک میلیونی داریم.چه جوری سود سهام بگیریم .تا حالا سودی نگرفته ایم
سید مهدی جلالی
ثبت‌نام برای سهام عدالت
صدیقه
Germany
درمورد دعوتنامه
علی
خيلی خوبه
نازنین
ادرس سهام عدالت کجاست
سید ابوالفضل خاتمی
United Kingdom
برگ سهام عدالت برای خود و فرزندم دریافت کرده ام برای دریافت سود چکار باید بکنم
ابراهیم
من سهام عدالت دریافت نکردم ولی چند دفه رفتم کافینت گفتن باید ثبت نام بکنین
کیامرز چناقچی
ما نیازمندترین شخص سهام عدالتیم
مرتضی
سلام سهام من چه می شود
علی
Iran, Islamic Republic of
به تاکسیرانی که هنوز ثبت نام نکرده چگونه تعلق میگیرد
سمیه لکزایی
Iran, Islamic Republic of
س من هنوز هیچ حونه سهام یاسود سهام عدالت بهم تهلق نکرفته باید چکار کنم
عباس پیدا
Iran, Islamic Republic of
ببخشید به ما که باز نشسته هستم سود سهام عدالت واریز میشه یانه؟
سمیه قائدرحمتی
Iran, Islamic Republic of
من تاحلا سودسهام عدالت واسم واریز نشده از اول تا الان چکار باید بکنم
زهرا قاسمی
Iran, Islamic Republic of
من هنوز سهام دریافت نکردم .. شماره شباه هم سبت شده ... چکار باید کرد
Iran, Islamic Republic of
سلام منو خانوادم تا بحال برای سهام عدالت ثبت نام نکردیم یعنی نمیدنم به کجا مراجعه کنیم تهران آزادی هم زندگی میکنم ومستمری بگیرم درامد دیقه ای هم نداریم حال باید چکار کنیم وکجا مراجعه کنیم یا همه بگیرنو ما نگاه کنیم26/11/96
حسین
Iran, Islamic Republic of
ما در مرحله اول سود سهام عدالت روستاییان 20هزار تومان گرفتیم که شما فرمودید سود سهام عدالت هر نفر برابر با53هزار تومان است مرحله دوم هم فرمودید که سود سهام عدالت روستاییان از 17اسفند واریز میشود اما امروز 23 اسفند است ولی هیچ خبری نیست پس سود سهام عدالت روستاییان چی شد فقط پشت سر هم به کمیت‌های سود سهام عدالت پرداخت میشود پس گناه روستاییان چیست؟
صابر عزیزی
Iran, Islamic Republic of
سهام عدالت
مصطفی ابراهمی
Iran, Islamic Republic of
سهام نگرفتم تاها
محمدرضا حسینی
Germany
باسلام با توجه به این که مرحله آخر ثبت نام جهت دریافت سودسهام عدالت را پرکرده ام ولی تا کنون هیچ مبلغی به حسابم واریز نشده است لطفا راهنمایی کنید چه کاری باید انجام دهم
صابر عزیزی
Iran, Islamic Republic of
سهام من کی واریز میشه
محبوبه پورحیدری
Iran, Islamic Republic of
باسلام من ۸ یا کمتر یا بیشتر یادم نیست که سام عدالتو دادن خونه بابام بودم گرمتم والان که خونه خودم هستم نه کد شبا دارم نه به من سام عدالت میدن باید چیکار کنم ممنون برگه سبزه سام عدالتو هم دارم
Iran, Islamic Republic of
همهای خانواده من سهامشان را دریافت کرده اند ولی من اینجا نبودم چطوری بفهمم که سهام برای من امده است یا نه
مرتضی
Iran, Islamic Republic of
بنظر بنده دولت باید فکری بحال اونایی بکند که از ثبت نام جا مانده اند
ساناز عزیزی
Iran, Islamic Republic of
سه بار سهام عدالت به حسابم واریز شده ولی دفعه چهارم واریز نشده بخاطر چی ؟
تازه ترین اخبار