۰
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۱

انتصاب های جدید در موسسه اعتباري توسعه

در مراسمی با حضور مدیرعامل مؤسسه اعتباری (بانک) توسعه، اعضای جدیدی به جمع خانواده بزرگ توسعه افزوده شدند.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از روابط عمومی و رسانه های مؤسسه اعتباری (بانک) توسعه، علیرضا هادیان همدانی مدیرعامل مؤسسه اعتباری (بانک) توسعه، طی احکامی معاونین، مدیران و رؤسای جدیدی را برای سمت های مختلف سازمانی تعیین نمود. این انتصاب ها مبتنی بر ساختار جدید سازمان و هماهنگ با اهداف پیش رو انجام شده اند. 

بر اساس این گزارش در نشستی که امروز با حضور مدیرعامل و مدیران جدید، در سالن کنفرانس مؤسسه برگزار شد علیرضا هادیان همدانی با بیان این که صداقت همکاران جدید، رسیدن به اهداف را میسر می کند تاکید کرد: کار عقب افتاده در مؤسسه زیاد است و باید با قدرت و دقت در مسیر جدید تا رسیدن به اوج قله های پیشرفت گام برداریم.

اسامی نفرات منصوب شده به شرح ذیل می باشد:

• محمد کیایی: عضو هیئت مدیره، معاون بانکی و اعتبارات و سرپرست معاونت مالی و سرمایه گذاری
• اصغر طاهرپور اصل: معاون برنامه ریزی، تحول و ICT

• حمید تهرانی: معاون منابع انسانی و پشتیبانی

• آقای منوچهر زمانی فریزهندی: معاون بانکی و بین الملل

• دکتر بابک خزائی: سرگروه مشاوران مدیرعامل، مشاور اجرایی مدیرعامل در امور بهبود و تحول با محوریت منابع انسانی

• دکتر رضا اکبری اصل: سرپرست اداره آموزش

• غلامرضا صدیقیان: سرپرست معاون حسابداری ریالی و قیمت تمام شده اداره کل حسابداری مالی و قیمت تمام شده
• عباسعلی قدیمی: معاون سازمان و تشکیلات اداره کل سازمان، روش ها و سیستم ها
• شریف تحویلداری: بازرس ارشد اداره کل حسابداری داخلی، بازرسی و مبارزه با پولشویی
• محسن محمدسلیم: معاون خزانه داری ریالی و ارزی اداره کل خزانه داری و مبادلات بانکی
• رحمان شکوهی نیا: معاون مبارزه با پولشویی اداره کل حسابداری داخلی، بازرسی و مبارزه با پولشویی
• حمیدرضا نقدی: ریاست شعبه ممتاز میدان مادر
• سید عبدالستار رستمی درسلهی: ریاست شعبه ممتاز مرکزی
• هاشم شکریان همدانی: معاون بازرسی و تطبیق مقررات اداره کل حسابداری داخلی، بازرسی و مبارزه با پولشویی و سرپرست معاونت حسابرسی داخلی اداره کل مذکور
• فرامرز میهن نژاد: مدیرکل اداره حسابداری داخلی، بازرسی و مبارزه با پولشویی
• شهراد نصراله زاده: مدیرکل اداره حسابداری مدیریت و برنامه ریزی
• حسین افشاری: مدیرکل اداره حفاظت
• بابک اخوت پور: معاون مدیرکل اداره روابط عمومی و رسانه ها
تازه ترین اخبار