پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 23 مرداد 1397 ساعت 16:46 http://www.akhbarbank.com/news/62397/۱۰-خریدار-بزرگ-سکه-کسانی-هستند-اسامی -------------------------------------------------- عنوان : ۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند+اسامی -------------------------------------------------- طرحی که در آن بدون آنکه هیچ سقف و محدودیتی برای افراد در نظر گرفته شود شهروندان می‌ توانستند میزان انبوهی سکه خریداری کنند. متن : به گزارش اخبار بانك، همان طرحی که به گفته بسیاری از حقوقدانان و مقامات قضایی به واسطه تغییراتی که در میزان ذخایر ارزی و شتوانه مالی کشور ایجاد می کند می تواند مصداقی از تخلف و اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد. حالا خبرگزاری فارس اسامی ده نفر از خریداران عمده سکه که حدود ۱۷۰ هزار قطعه سکه پیش خرید کرده اند را منتشر می کند. در صدر این لیست جوانیمتولد سال ۶۵ به نام سهیل.شقرار دارد که بیش از۳۸ هزار عدد سکهخریداری کرده است یعنی رقمی حدود ۵۵ میلیارد تومان. رتبه دوم متعلق به اقای جبار.س متولد سال ۵۵است که توانسته بیش از۲۷ هزار قطعه سکهبا رقمی معادل ۴۰ میلیارد تومان خریداری کند. اما در رتبه سوماقایی متولد سال ۴۴قرار دارد که نامشمصطفی.واست و حدود۲۴ هزار قطعه سکهخریداری کرده است که می شود حدود ۳۵ میلیارد تومان. رئوف.ع متولد سال ۴۱نفر چهارم لیست پولداران خریدار سکه است که چیزی حدود۱۵ هزار قطعه سکهبا رقمی حدود ۲۲ میلیارد تومان به نامش خریداری شده است. اما جایگاه پنجم متعلق بهخانم نجوا.ل است که متولد سال ۵۵بوده و بیش از۱۲ هزار قطعه سکهپیش خرید کرده است که می شود حدود ۱۷ میلیارد تومان. در این فهرست ۱۰ نفرهغلامرضا.ع متولد سال ۵۰کمی کمتر از۱۲ هزار سکهخریداری کرده است و در مقام بعدی و پس از خانم نجوا قرار دارد. در این میان آقایامیرمنصور.ب متولد دهه ۴۰هم توانسته است۱۱ هزار و پانصد قطعه سکهپیش خرید کند. علیرضا.س و کیوان.یدو نفری هستند که مشترکا در جایگاه هشتم قرار داشته و هر کدامشان بیش از۱۱ هزار قطعه سکهخریداری کرده اند. نفر آخر این لیست ده نفره هممحمد سعید.خ جوانی متولد دهه ۵۰ استکه کمی بیشتر ازده هزار قطعه سکهخریداری کرده است. این در حالی است که مقام معظم رهبریحضرت آیت الله خامنه ای روز گذشته در دیدار با اقشار مختلف مردم تأکید کردند: من نمی گویم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و بهنگام تر و قوی تر باشد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد. ایشان به نوسانات اخیربازار ارز و سکهو کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و افزودند: در همین قضایای ارز و سکه گفته شدمبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارزموجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می شود، مشکلات فعلی به وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند.همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته استدر حالی کهتقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده استکه اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند.