پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 17 مهر 1398 ساعت 8:46 http://www.akhbarbank.com/news/70695/حق-بیمه-صادره-سامان-شهریور-ماه-٨۶میلیارد-تومان -------------------------------------------------- عنوان : حق بیمه صادره بیمه سامان در شهریور ماه ٨۶میلیارد تومان بود -------------------------------------------------- شرکت بیمه سامان در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨مبلغ ۵٨٨میلیارد تومان از محل حق بیمه صادره درآمد داشته است که حدود ٨۶میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه است. متن :