پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 9 فروردين 1399 ساعت 15:47 http://www.akhbarbank.com/news/73843/ورود-وبصادر-مسیر-سودآوری-بهبود-شاخص-های-دارایی-بدهی -------------------------------------------------- عنوان : ورود وبصادر به مسیر سودآوری و بهبود شاخص‌های دارایی و بدهی -------------------------------------------------- بانک صادرات در سال ٩٨، موفق شد با کاهش هزینه‌های جذب منابع از یک سو و بهبود درآمدهای مشاع و غیرمشاع خود، وارد دوره سودآوری شود و بعد از چند سال زیان دهی در صورت های مالی، اکنون به بانکی سودآور تبدیل شود. متن : به گزارش اخباربانک به نقل از بانک صادرات، تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران به اشخاص دولتی در پایان آذرماه ۹۸ نسبت به اسفندماه ۹۷، با کاهش قابل توجه ٥٩ درصدی به ٢٧٣٩ میلیارد ریال رسیده است. همچنین تسهیلات به اشخاص غیر دولتی و بخش خصوصی با رشد مناسب ٥ درصدی به رقم ١٢٤١ هزار میلیارد ریال رسیده است. بانک صادرات ٢٢ درصد رشددر موجودی نقد داشته و مانده آن به بیش از ١٢٤ هزار میلیارد ریال در پایان آذر رسیده است.مطالبات از بانک مرکزی با ٣ درصد رشد به ٢٤٧ هزار میلیارد ریال و مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری با ١٤ درصد رشد به ١٢٠ هزار میلیارد ریال رسیده است. مطالبات از دولت نیز با ٩ درصد رشد به ٤٤٠ هزار میلیاردریال رسیده است. در سمت بدهی ها نیز بدهی به بانک مرکزی وصندوق توسعه ملی کاهش قابل توجه ٢٦ درصدی داشته و به ٢٥٢ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین بدهی بانک صادرات به بانک ها و موسسات اعتباری با ٢١ درصد به رقم ٢٨ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان دهنده عملکرد مطلوب بانک صادرات در کاهش بدهی ها به بانک مرکزی،صندوق توسعه ملی و بانک هاست. به عبارت دیگر، بانک صادرات در سال ٩٨، موفق شده که با کاهش هزینه های جذب منابع از یک سو، و بهبود درآمدهای مشاع و غیرمشاع خود از سوی دیگر، وارد دوره سودآوری شده و به بانکی سودآور تبدیل شده است. زیان انباشته این بانک نیز به تدریج در اثر اصلاح ساختار مالی، رشد درآمد مشاع و غیر مشاع، و افت نسبی هزینه های جذب منابع، کاهش خواهد یافت. بانک صادرات در سال های ٨٩ تا ٩٤ همواره سود مثبت روبه افزایش داشته است اما از سال ٩٥ و بعد از اعلام صورت های مالی جدید بانک مرکزی و استانداردهای IFRS، به دلیل تغییر نحوه محاسبه سود و زیان از محل عملیات بانکی تسهیلات و سپرده، سود و زیان بانک وارد مرحله سود و زیان منفی شده و این موضوع تا سال ٩٧ با رشد زیان انباشته همراه بوده است. اما از سال ٩٨ به این سو، به تدریج شاهد کاهش زیان انباشته بانک صادرات به دلیل سودآوری بانک در سال ٩٨ هستیم. زیان انباشته بانک نسبت به اسفند ٩٧ به میزان ١ درصد کاهش یافته و از ٨٢ هزار میلیارد ریال به ٨١ هزار میلیارد ریال افت کرده است. به عبارت دیگر، سودآوری بانک صادرات در ٩ ماه نخست ٩٨، موجب کاهش ٨٧٦ میلیارد ریال از زیان انباشته شده است و به طور متوسط، ماهانه معادل ١٠٠ میلیارد ریال از زیان انباشته بانک صادرات در اثر بهبود عملکرد مالی و سودآوری بانک در سال ٩٨ کاهش یافته است. در بازار سرمایه نیز بانک صادرات با سرمایه ثبت شده ١٧٥ هزار و ٣٥٣ میلیارد و ٩٧٢ میلیون ریال به ارزش بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد ریال( ۹ فروردین ۹۹) اکنون به یکی از بزرگترین شرکت های بورسی و بزرگترین بانک های عضو بورس تبدیل شده است. قیمت سهام بانک صادرات در ۹ فروردین ٩٩ به قیمت ۸۲۶ ریال معامله شده که نشان می دهد قیمت سهام این بانک نیز متاثر از گزارش های مثبت مالی اعلام شده در حال رشد است