پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 28 خرداد 1398 ساعت 8:56 http://www.akhbarbank.com/news/68497/افزایش-1000-درصدی-سود-بانک-پاسارگاد -------------------------------------------------- در 12 ماهه سال 97 صورت گرفت؛ عنوان : افزایش 1000 درصدی سود بانک پاسارگاد -------------------------------------------------- دو بانک پاسارگاد و سرمایه ضمن ارائه گزارش عملکرد ۱۲ ماهه ۹۷ به ترتیب از افزایش 1000 درصدی سود و ۳۱ درصدی زیان خبر دادند. متن : به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، پیرو الزام شرکت های بورسی و فرابورسی به ارائه صورت های مالی،گزارش عملکرد 12 ماهه 97 بانک پاسارگاد منتشر و مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس،بانک پاسارگاد در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۵۰۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰۰ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۷۷ درصدی جمع درآمدها است. "وپاسار" در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۲.۵ هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است . همچنین بانک سرمایه در این دوره به ازای هر سهم ۱۸۱۰۴ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش زیان داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۷۶ درصدی جمع درآمدهای مشاع و افزایش ۳۱ درصدی جمع هزینه ها است."سمایه" در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۷.۲ هزار میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.