پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 5 بهمن 1397 ساعت 14:58 http://www.akhbarbank.com/news/65948/رتبه-دوم-بانک-آینده-مبارزه-پولشویی-طبق-رتبه-بندی-مرکزی -------------------------------------------------- عنوان : رتبه دوم بانک آینده در مبارزه با پولشویی طبق رتبه‌بندی بانک مرکزی -------------------------------------------------- پول‌شویی و راه‌های مبارزه با آن در سال‌های اخیر همواره از موضوعات اصلی در اقتصاد بوده است. سنگ محک سلامت و پایداری نظام بانکی، به‌عنوان مهم‌ترین فاکتورها در تعیین ریسک برقراری روابط کارگزاری استانداردهایی است که در راس آنها شفافیت و حراست از سلامت نقل و انتقالات مالی قرار دارد. متن : به گزارش اخبار بانك، حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالیتروریسمبانک آینده به منظور بهینه سازی فرآیندهای بررسی و استخراج گزارشاتمعاملات مشکوم به پولشویی و تامین مالی تروریسماقدام به طراحی سامانه ایبه نام سامانه مشتریان پرریسکنموده است.این سامانه دارای بستری متمرکزبرای بهینه سازی فرآیند بررسی مشتریان، تکمیل پرونده، نظارت مستمر بر عملکرد مشتریان، و در نهایت رتبه بندی و تهیه گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسماست تجمیع گزارش های مشتریان و ایجاد پروفایل مشتریان با قابلیت مشاهده کلیه سوابقمورد نیاز، پیگیری فرآیند تکمیل پرونده با همکاری سایر واحدهای بانک و طبقه بندیوضعیتمشتریان در دست بررسی، تعریف شبکه مشتریان مرتبط،رتبه بندی مشتریان به سه طبقه کم ریسک، متوسط ریسک و پر ریسک و یک طبقهWatchListبه منظور نظارت مستمر از جمله اقداماتی است که در ذیل این سامانه انجام می شود. بانک آینده در سال در سال 1395 طی رتبه بندی اعلامی توسط بانک مرکزی بانک آینده در مبارزه با پولشویی توانست رتبه دوم را میان 34 بانک ایرانی به خود اختصاص دهد. همچنین این بانک در سال 1395 از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان مقام نظارتی دیگر در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، توانست باکسب 73.28 درصد پیشرفت در راستای اهداف تعیین شده درحوزه پولشوییو در فاز سامانه مدیریت پروژه در بین 35 بانک و موسسه اعتباری رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. بانک آینده در سال های اخیر با انجام مجموعه ای از اقدامات، از بروز رسانی نرم افزارها و مقررات داخلی تا برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل خویش همچنان در مسیر مبارزه باپولشویی پیش قدم بوده است.