پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 1 مرداد 1398 ساعت 9:19 http://www.akhbarbank.com/news/69223/مجمع-بانک-گردشگری-برگزار-نشد -------------------------------------------------- عنوان : مجمع بانک گردشگری برگزار نشد -------------------------------------------------- مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری دیروز برگزار نشد. متن : به گزارش اخباربانک، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری به دلیل عدم دریافت مجوز بانک مرکزی، به حد نصاب نرسید و لغو شد. گفتنی است،مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری دیروز ساعت ۱۴:۰۰ با حضور 14:61 درصدی سهامداران تشکیل شد. لازم به ذکر است، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد سهامداران و همچنین عدم دریافت مجوز از بانک مرکزی لغو شد.