پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 3 خرداد 1399 ساعت 11:35 http://www.akhbarbank.com/news/74712/کسری-بودجه-۱۱-هزار-میلیارد-تومانی-علت-عدم-فروش-etf -------------------------------------------------- عنوان : کسری بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومانی به علت عدم فروش ETF -------------------------------------------------- دولت به علت عدم فروش کامل صندوق ETF با کسری بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومانی روبرو شده است. متن : به گزارش خبرنگار اخباربانک، دولت پیش بینی کرده بود که از بابت فروش سهام خود، بودجه ۱۷ هزار میلیارد تومانی را کسب نماید. حال با پایان مهلت پذیره نویسی فروش سهام دولت در صندوق ETF دولت با کسری بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومانی در این زمینه روبه رو شده است. بر اساس مصوبه دولت مقرر شد مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان از سهام باقی مانده دولت در بانک های تجارت، صادرات و ملت و همچنین بیمه های اتکایی امین و البرز به فروش برسد. حال با پایان یافتن مهلت پذیره نویسی در صندوق سرمایه گذاری ETF دولت، تنها یک سوم از مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت به فروش رفته است. بر اساس آمار اعلامی کمتر از ۴ میلیون نفر در این پذیره نویسی شرکت کردند و مبلغ فروش کل سهام دولت نیز کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که دولت بر روی مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان حساب باز کرده بود و حتی اعلام کرد اگر شرکت کننده در پذیره نویسی زیاد باشد مجبور است به هر کد ملی که ۲ میلیون تومان در نظر گرفته بود کمتر سهام بدهد. حال با توجه به استقبال سرد مردم از این صندوق ETF که با تخفیف ۲۰ درصد نیز همراه بود مشخص نیست سرنوشت یازده هزار میلیارد تومان دیگر سهام دولت در این شرکت ها چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.