۰
يکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۱

نگاهی به چند بورس بزرگ جهان

مشاهده نظر مخاطبان
اصفهانی
بازار سرمایه در دنیا بازار مهمی است وتوجه به دارایی وحقوق سهامداران به موقع می شود تا انان دچار ضرر وزیان واسیب نشوند
فرهادی
بازار سرمایه خوب می شود
حمیدرضا
بایدقیمت دلاربالارودتاکمی پالایشگاها تکان بخوردانشاالا
تازه ترین اخبار